Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in scp-functionaliteit

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in
         scp-functionaliteit
Advisory ID   : NCSC-2019-0046
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20684, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109,
         CVE-2019-6110, CVE-2019-6111
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20190206
Toepassing   : F5 BIG-IP
         OpenSSH
         PuTTY
         WinSCP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         SUSE Linux Enterprise

Update
  F5 heeft aangegeven dat bepaalde versies van BIG-IP gevoelig zijn
  voor de kwetsbaarheden.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in de scp-client
  functionaliteit in populaire software zoals OpenSSH, Putty en
  WinSCP. Hierdoor is het mogelijk voor een malafide scp systeem om
  bestanden extra te overschrijven op het client-systeem wanneer de
  gebruiker bestanden download.

  Er wordt aangegeven dat wanneer het malafide scp-systeem het
  .bash_aliases overschrijft op het client systeem met malafide
  content dan is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren met
  de gebruikersrechten van het slachtoffer.

  De kwetsbaarheden zijn gerelateerd aan het feit dat de scp-clients
  niet valideren wat de bestandsnaam of directorynaam is die wordt
  ontvangen van de server.

  Tevens wordt er aangegeven dat er binnenkort een Proof-of-Concept
  gepubliceerd zal worden.

Mogelijke oplossingen
  -= F5 =-
  F5 heeft te kennen gegeven dat de versies 11.x, 12.x, 13.x en 14.x
  gevoelig zijn voor de kwetsbaarheden. Er zijn nog geen updates
  beschikbaar gesteld. Voor meer informatie zie:

  CVE-2019-6109:
  https://support.f5.com/csp/article/K12252011

  CVE-2019-6110:
  https://support.f5.com/csp/article/K42531048

  CVE-2019-6111:
  https://support.f5.com/csp/article/K21350967

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-20685 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /7BTRTRMCMO3OAWZ473K42G6BN2SJWZXG/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00036.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-201913931-1/

Hyperlinks
  https://sintonen.fi/advisories
   /scp-client-multiple-vulnerabilities.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFszCX+MTEyIH2VcAQq5XQv/XPuNZt0VBKaxHN1HATwfi5N6c5XMNMM+
dKUx9igSMfEoUrAADgJ1IX9LT/Ug8QgJ5YlEU/8HLcGnY9iZSc5f00vKcYOy7tNQ
3+KtvaTcMjHM5b01O5Ph96+u91RizOLgQpKniyLxQBgwArj2jXYco3rmjgr+3ZJl
PWEwcgng7CgnaUBNMoZd8HdRzv9Xn+ZJUyvumqhs7cIYejo1L7xjKS3VA1tnqbMh
mHbd9aPbJ+EozBlIJrSmkFI4FYjvqksIKMz45cHBl2z2U9VfBZBjWElkc5xzofy3
17sq3m6Sm6s70tUV0EJ1vX3WmO8Yin1GyIPeehMkL7PNQiFEHbTp2UPjqktQOCss
Zwr/H1OP3gxxmYUhB43w4Aec+AMaBWPPCZQ08YJkirInluxzbr+Y1pUPAZCg952B
28NeA6YaHMgDlHYvTQeD6oi7N4idxqRc5JvzwQ9EIoOvqTS/FNktldbhBj3mXSBL
7/HeHzQLwRSFdEauWzfQOQzaQKpqO62W
=hv3G
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig