Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Manager producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Manager
         producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0051
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-9251, CVE-2016-4000, CVE-2018-0732,
         CVE-2018-1258, CVE-2018-3303, CVE-2018-3304,
         CVE-2018-3305, CVE-2018-12023, CVE-2018-14718,
         CVE-2018-1000300
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190116
Toepassing   : Oracle Enterprise Manager
         Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control
         Oracle Enterprise Manager Plugin for Database Control
         Oracle Enterprise iAS
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Enterprise
  Manager producten. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot
  een Denial-of-Service-aanval, remote-code-execution met verhoogde
  rechten en toegang tot data.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.

  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2015-9251  | 6,10 | Manager Ops Center         |
  | CVE-2016-4000  | 9,80 | Manager Base Platform        |
  | CVE-2018-0732  | 7,50 | Manager Base Platform        |
  | CVE-2018-1000300 | 7,50 | Manager Ops Center         |
  | CVE-2018-12023  | 8,10 | Manager for Virtualization     |
  | CVE-2018-1258  | 8,80 | Application Testing Suite      |
  | CVE-2018-14718  | 8,10 | Manager for Virtualization     |
  | CVE-2018-3303  | 6,50 | Manager Base Platform        |
  | CVE-2018-3304  | 6,50 | Application Testing Suite      |
  | CVE-2018-3305  | 6,30 | Application Testing Suite      |
  |------------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXD+f9H+MTEyIH2VcAQqG7gv8DH6CYEBmDgkEjDAxM5kqQ5jPRAytKnsZ
r8OI/Fw9FxugHqErT4U5le7hqysN4AYmhcpKorN7K2nvX6rFGKIcKq8nHP3x2HPU
3V5aQtDtGBw6XqVw5+LYP0IkzsCRn5FnzwGfepOgVtGla5QGuqLigNsSwcE84A2R
j8V5ILx4btJ41idnWQMor3j7nwmr1JeCjWkOwXeCRPbGHvfIUDxuBRHWfee1I5jF
9ZQvDB1feZ/mCEybt1ptRQiFN13padKSlrXs9B3d2uVmJer8kbBrRSBhiNfiW4d8
bg7kkdjB2wky/zs0zJFoUG8owo1okfPYvDEifxKES+hcdUK6cO1+ne8mF0nI28bj
0NUeDZSYnqBmBD0nOlxJ60EKss3zW0B3R4E7bynIdfX0wbqm7FnXclx0M7xLou8u
VYohtmdpUBmz4WD5LH5/vKlk/XG+5xRd6GMruKn0oQ+z61pdvpor8bph0TYsMAaa
0uDk/TlZmzMIUKhgPRc55N+ONENwoBo3
=WOce
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig