Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization
         producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0055
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0734, CVE-2018-3309, CVE-2018-11763,
         CVE-2018-11784, CVE-2019-2446, CVE-2019-2448,
         CVE-2019-2450, CVE-2019-2451, CVE-2019-2500,
         CVE-2019-2501, CVE-2019-2504, CVE-2019-2505,
         CVE-2019-2506, CVE-2019-2508, CVE-2019-2509,
         CVE-2019-2511, CVE-2019-2520, CVE-2019-2521,
         CVE-2019-2522, CVE-2019-2523, CVE-2019-2524,
         CVE-2019-2525, CVE-2019-2526, CVE-2019-2527,
         CVE-2019-2548, CVE-2019-2552, CVE-2019-2553,
         CVE-2019-2554, CVE-2019-2555, CVE-2019-2556
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190125
Toepassing   : Oracle VirtualBox
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld
  voor VirtualBox in openSUSE Leap 42.3. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Virtualization
  producten. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval, een remote-code-execution met
  gebruikersrechten, toegang tot systeemgegevens en toegang tot
  gevoelige data.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Compontents             |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-0734 | 5,90 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2018-11763 | 7,50 | Oracle Secure Global Desktop (SGD) |
  | CVE-2018-11784 | 6,10 | Oracle Secure Global Desktop (SGD) |
  | CVE-2018-3309 | 8,20 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2446 | 5,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2448 | 5,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2450 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2451 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2500 | 8,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2501 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2504 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2505 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2506 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2508 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2509 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2511 | 7,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2520 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2521 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2522 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2523 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2524 | 8,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2525 | 5,60 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2526 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2527 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2548 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2552 | 8,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2553 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2554 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2555 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2556 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00034.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEsyLxQifX8uZ3tsAQhdGQv/ZFsurkHhO2G8TKX93b7W2WNvSp0WLb2R
q8RQjX6/wy5BJ6L6eSSlHn6byZTc/zJR/9I05PBl1FLdBfjfnUIh6wzpsfk2gLsC
KIax5g+MWZESKETRRIg6ZiOSHeisc3QakQbFZrgrNh0F9tcnIs4jMYNhmu4LqK4s
FRbJnuDzNm1bLf+H8K/ugi0N9NeEnJ+ww85nzWlQXJXf1KGiOh+22/C8OSlSqO1m
q+sWNKCT+RK/iezPaiQFoYgH+E04D3z42Z5FCVR6P/10rSKbvp1HEfItWf1unlNS
Gl+F1h3u6LbC5Hb3J5jYe79G1wrDoiApPg/DmscxH+cXyZh4/co7IjHRnNWzL/+K
Z6HhcTEGoqQNi33kIHPDQjnQLXsPARwPL+Gnsfpb04Gcz+8b8uPBSehUUk8tTqGo
JjyxXKPwkb2timaKr3rYlxZkaIXGfFCoSAkS5avNnwPczxMUjUUfL7cfFWcCo5zg
oCXDtN+qFeAqj96SdCYKUkxWYjdVKSjR
=j8wQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig