Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization
         producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0055
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0734, CVE-2018-3309, CVE-2018-11763,
         CVE-2018-11784, CVE-2019-2446, CVE-2019-2448,
         CVE-2019-2450, CVE-2019-2451, CVE-2019-2500,
         CVE-2019-2501, CVE-2019-2504, CVE-2019-2505,
         CVE-2019-2506, CVE-2019-2508, CVE-2019-2509,
         CVE-2019-2511, CVE-2019-2520, CVE-2019-2521,
         CVE-2019-2522, CVE-2019-2523, CVE-2019-2524,
         CVE-2019-2525, CVE-2019-2526, CVE-2019-2527,
         CVE-2019-2548, CVE-2019-2552, CVE-2019-2553,
         CVE-2019-2554, CVE-2019-2555, CVE-2019-2556
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Oracle VirtualBox
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Virtualization
  producten. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval, een remote-code-execution met
  gebruikersrechten, toegang tot systeemgegevens en toegang tot
  gevoelige data.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Compontents             |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-0734 | 5,90 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2018-11763 | 7,50 | Oracle Secure Global Desktop (SGD) |
  | CVE-2018-11784 | 6,10 | Oracle Secure Global Desktop (SGD) |
  | CVE-2018-3309 | 8,20 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2446 | 5,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2448 | 5,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2450 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2451 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2500 | 8,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2501 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2504 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2505 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2506 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2508 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2509 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2511 | 7,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2520 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2521 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2522 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2523 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2524 | 8,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2525 | 5,60 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2526 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2527 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2548 | 7,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2552 | 8,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2553 | 3,80 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2554 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2555 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  | CVE-2019-2556 | 6,50 | Oracle VM VirtualBox        |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 42.3. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-06/msg00065.html

  Leap 42.3
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00034.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQDJLH+MTEyIH2VcAQp4zAv/QnoG4cOKPfSraYGMIVSR+lvaKLdr/mGW
M1OIQaVplh4nnYCAonChsABHamxzlH1BEqaoE8ZY79sInEnZXzsEborjgtMQpSu6
q4i4JKsGBsg/4SO2zeBzCiMc1RFbfLPlnq+RbnwdFZDa9hJuBVkXQjxWCuxlPGEL
i1Uj23HwmYuKvO2aeOiPAZ08maIV66xrSnYEvOAWBAu0arQxpVbS9BambLOw/l3k
HbH25GzcWCOatjhTQnPUWA9d4tAVI5lPgT4JO2t2YPJNDpq5NUavaRYP4ai4s8YY
iBdfAZP38wIwRb5ngeMBnSWodWODuIh60lOn5bkRtzEcb9ZHiKJB/t60pUBAwirc
MGnj6O43vlWVEmN3toxL6syvQ5wS5vZwzLdvtOEI/fSznWJ9gXQB5oonfPg9JI6f
Sm40wQUmISetveK7ycf+YmRWoFH5TbOopghO8Wow4D1agsa2vF6Of0pv9Fy50NPj
9y85CAY1Lw+vk1q5ikVmClln0eGwSA2Y
=X3kS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig