Kwetsbaarheden verholpen in Oracle E-Business Suite producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle E-Business Suite
         producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0057
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-2396, CVE-2019-2400, CVE-2019-2440,
         CVE-2019-2445, CVE-2019-2447, CVE-2019-2453,
         CVE-2019-2470, CVE-2019-2485, CVE-2019-2488,
         CVE-2019-2489, CVE-2019-2491, CVE-2019-2492,
         CVE-2019-2496, CVE-2019-2497, CVE-2019-2498,
         CVE-2019-2546
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190117
Toepassing   : Oracle E-Business Suite
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Oracle E-Business
  Suite producten. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het
  lezen of manipuleren van gegevens.

  De meest ernstige kwetsbaarheden betreffen mogelijke toegang voor
  niet-geauthenticeerde gebruikers en manipulatie van gegevens via
  HTTP op de betreffende component en gegevens waar die component
  toegang toe heeft. Daartoe is wel gebruikersinteractie vereist.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.

  Scoring of vulnerabilities:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Producten              |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-2396 | 4,70 | Oracle CRM Technical Foundation   |
  | CVE-2019-2400 | 8,20 | Oracle iStore            |
  | CVE-2019-2440 | 8,20 | Oracle Marketing          |
  | CVE-2019-2445 | 8,20 | Oracle Content Manager       |
  | CVE-2019-2447 | 8,20 | Oracle Partner Management      |
  | CVE-2019-2453 | 9,10 | Oracle Performance Management    |
  | CVE-2019-2470 | 8,20 | Oracle Partner Management      |
  | CVE-2019-2485 | 4,70 | Oracle Mobile Field Service     |
  | CVE-2019-2488 | 5,30 | Oracle CRM Technical Foundation   |
  | CVE-2019-2489 | 9,10 | Oracle One-to-One Fulfillment    |
  | CVE-2019-2491 | 4,70 | Oracle Email Center         |
  | CVE-2019-2492 | 4,70 | Oracle Email Center         |
  | CVE-2019-2496 | 4,70 | Oracle CRM Technical Foundation   |
  | CVE-2019-2497 | 8,20 | Oracle CRM Technical Foundation   |
  | CVE-2019-2498 | 8,20 | Oracle Partner Management      |
  | CVE-2019-2546 | 4,30 | Oracle Applications Manager     |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEDCjH+MTEyIH2VcAQqnkQv/YKi6dAUet3um2GuABAqXvJ6i/WJM1K/B
pU0GlRnNRwZt4vEeV8wY6Cah9lsmypeSorD79ZyALqs/C2r+47yaNADqUqJ5YL/F
gKOfthb6O5rovviAIdOulRPxAt6wRSP1penGZZHaJw37S9HFM+wvZkzKnMC+bjmD
B0L9OsIxo0Iq/bdkV8saLRJnlnTjBNwT9UTbI97weaI4Vv6WJeVWloumkSx1n1oH
zTi2P+ajE4T8NDPuqvso36U2J3GQ2knWNjuDrBacb41gFKdZYlsrtdmvxI2kSsTp
LoRerKrW8nym5iap2e5TmIcLV12QTLBvp34mJSY8eAp0t1/7jn4T8ympjE7YJpKi
+BfbHVh6xTtHH2dzxRpSIdPlQvMtDci/ZIvVgHz/5fk+mb11Wh7A9DDavs6bUkgz
PmBvsI6e11L2cviK767WDJCRD+5alOhn/M4ZCZ/5PPFrSpPyHvZIiUEVsJZfO3WO
MgtqGDQcp6xQPO8imluBFUK0ZtN7wL1/
=CzYi
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig