Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0059
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-11212, CVE-2019-2422, CVE-2019-2426,
         CVE-2019-2449, CVE-2019-2540
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Oracle Java
         Oracle Java Plug-In (alle browsers)
         Oracle Java Virtual Machine
         Oracle Java Web Start
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht voor Fedora 28 en 29 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in OpenJDK. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of
  manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten
  of het uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de betreffende
  component.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Componenten             |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-11212 | 5,30 | Java SE               |
  | CVE-2019-2422 | 3,10 | Java SE               |
  | CVE-2019-2426 | 3,70 | Java SE               |
  | CVE-2019-2449 | 3,10 | Java SE               |
  | CVE-2019-2540 | 6,10 | Java Advanced Management Console  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28 en 29. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 28 & OpenJDK 11:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /KHLIQ6KPR2CKJFVUR4MDF7EUB3JYLJJG/

  Fedora 29 & OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /FBCSRCXPFXMLIIXKX5OBGHGUOEGGERHS/

  Fedora 29 & OpenJDK 11:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /PT2646NCVDURZSSVJFV6Q57TD2AN6H56/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/AH+MTEyIH2VcAQpDugv/fF4bG7yCNMus2t76oyCzTy2Mb9OZhyrT
4e3dz9ABIpQLmbTABEHld+AmN5diIyNxEL6a+lrSRu9zRE0NH+oK9Vc0jdHhGLAO
MGwizWKGo3hNpJc1+Cf31ZYdSGWy3+R7EqIOJ8gH2jSLZUUZxwPlaczP0M2dG0MV
jsbqlJHXxnwL6VNghVY/Y9HGgKlfWDjj1UqeywcI3ueW880djS4KAus3R9tuovPF
5cFpCn2jU6WE/OQL3etR96o+nYD3pOimjaipZPhmZjrolTkJl96AiIhwnC4/5Y1s
tWNicLgNBeS6GnoYDq6yW4vezdWSD+iWrKz7F/fAMImp31O7DbcJDcGOrAWz4Et/
v6nQSLJ+yXDEqpBlYWIjvWgaiLIHH+WwBE2gZokfqvAciV6ciYLa88iAlB5eLMZx
8gkofDHnszq4bBmRR2Err1aDoMSntpHBesncrbhgIqMAWxTkaaIn3akyY3BS2s4i
Ek8AupcidMrQBnLS3wfIlEAp0uN4WMh/
=dH37
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig