Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0059
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-11212, CVE-2019-2422, CVE-2019-2426,
         CVE-2019-2449, CVE-2019-2540
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190304
Toepassing   : Oracle Java
         Oracle Java Plug-In (alle browsers)
         Oracle Java Virtual Machine
         Oracle Java Web Start
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Enterprise Linux

Update
  De ontwikkelaars van Oracle hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2422 te verhelpen in Oracle
  Enterprise Linux 7. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of
  manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten
  of het uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de betreffende
  component.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Componenten             |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-11212 | 5,30 | Java SE               |
  | CVE-2019-2422 | 3,10 | Java SE               |
  | CVE-2019-2426 | 3,70 | Java SE               |
  | CVE-2019-2449 | 3,10 | Java SE               |
  | CVE-2019-2540 | 6,10 | Java Advanced Management Console  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28 en 29. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 28 & OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /MVJPIB5F47XZKGHTCH72DZXO2VHYGE3Q/

  Fedora 28 & OpenJDK 11:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /KHLIQ6KPR2CKJFVUR4MDF7EUB3JYLJJG/

  Fedora 29 & OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /FBCSRCXPFXMLIIXKX5OBGHGUOEGGERHS/

  Fedora 29 & OpenJDK 11:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /PT2646NCVDURZSSVJFV6Q57TD2AN6H56/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00013.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2422 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-0436.html


  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-2422 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 6 en
  7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0416

  Red Hat 7, OpenJDK 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0435

  Red Hat 7, OpenJDK 11:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0436

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH0MrH+MTEyIH2VcAQroTQv+KVWW4JdCOEp5Eqp/gQz1ZzmfIMsbgD8C
Bd5MOb1yAGVwDIhFKVmxc9PS56VRGa//cVCyT5BHUIOBAlRSoomgehQYIXXfV9YC
8PU+f6T8ikRKiNVsg6ubLkMnDHrBEwC9Uuv88dckVlOfXux+EHXqKlkGl+IYBSJp
lEHrBzYow3DF9JnrfQadmBgSePp7+DlrQHk7a88o5rFqcfbGkSzzDpR0HPfyIQDH
/Guf6mFJAHDbgfDLQbr3ojERxobVL7QsiKgNVfd9UA7+lg4xKLiJj4mX3MtD4WRW
dir2DOeMaqmUIGWY4IPDAepzUC6XDXTx9ghYQmtuGdii6aA14I5iS5NspGli+Kyw
T258gaFKyc65tL2704tBgoLzy8jH2vYSZv9Wym4CG9NQfbiAx56tFif8bGZWs1NC
2sTA5g/m9IpzRsWEPQ7AMK2FwFv9kOniOBeYgfc3MJDUaKVBnXDZOyUTYN20G0qs
RzIbgTP4wmv8Ri3EVnhxh8BsmdbbDIkN
=j8wq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig