Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0061
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0732, CVE-2018-0734, CVE-2018-10933,
         CVE-2019-2420, CVE-2019-2434, CVE-2019-2435,
         CVE-2019-2436, CVE-2019-2455, CVE-2019-2481,
         CVE-2019-2482, CVE-2019-2486, CVE-2019-2494,
         CVE-2019-2495, CVE-2019-2502, CVE-2019-2503,
         CVE-2019-2507, CVE-2019-2510, CVE-2019-2513,
         CVE-2019-2528, CVE-2019-2529, CVE-2019-2530,
         CVE-2019-2531, CVE-2019-2532, CVE-2019-2533,
         CVE-2019-2534, CVE-2019-2535, CVE-2019-2536,
         CVE-2019-2537, CVE-2019-2539
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190124
Toepassing   : MySQL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu Linux

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle MySQL. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval, niet-geauthenticeerde toegang tot
  componenten of het manipuleren van gevoelige gegevens.

  De belangrijkste kwetsbaarheden hebben betrekking op het op afstand
  overnemen van de MySQL Workbench door niet-geauthenticeerde
  gebruikers.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Componenten             |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-0732 | 7,50 | MySQL Workbench           |
  | CVE-2018-0732 | 0,00 | MySQL Enterprise Monitor      |
  | CVE-2018-0734 | 5,10 | MySQL Server            |
  | CVE-2018-10933 | 9,10 | MySQL Workbench           |
  | CVE-2019-2420 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2434 | 6,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2435 | 8,10 | MySQL Connectors          |
  | CVE-2019-2436 | 5,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2455 | 6,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2481 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2482 | 6,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2486 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2494 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2495 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2502 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2503 | 6,40 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2507 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2510 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2513 | 2,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2528 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2529 | 6,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2530 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2531 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2532 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2533 | 6,50 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2534 | 7,10 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2535 | 4,10 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2536 | 5,00 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2537 | 4,90 | MySQL Server            |
  | CVE-2019-2539 | 4,90 | MySQL Server            |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2019-5072801.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3866-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEnbPn+MTEyIH2VcAQo60Qv/XzQlg/rQfWudw9HLiqOdHPtsmXsEsD9Z
jyb5dz0aZB4e6xC5CnEZQ2nS3HlawqmbR2y+wEItXW/XSJjyZ4vqn7WSiTpnv+xz
2mwuezthrASm/7dRWPLecXi2MI3O997RdwuGCZlf8iG2RdzatCjBvfL/7hsPA0Io
v5zOziJXJcuiLWI7Y+1TiZDbqP/Ru2YbCnvVrmnodQMQ34mgwJHL6Pvi4Lb3eySF
89fBd0KFE5Ogi0OR7T6F5qNgNXbjLavGw7kgU5ERbhmYLwWv+ly1ZsTVGqWvZj+6
JCLrDlcklXU35ZWeSuSGRUySCQ2aHI4+yH+ZHA5DOBuRGZQ0ZK8yaEol2RLdI2gL
a1P2bNn66zwJ+rcn7Yb2aaS7LneTVqenFY0PNCYqdE4+tWDQBJH53ZSJ5aL38BYF
49EOP/bSfiuMH92nXUIP4u2gkYRmNh1coeq5DVtPARQAdXRtar2+5yQVIqeAu5bN
5xKmyyssvSPvxejYpnNH+F2FNPIX3o2B
=kCg/
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig