Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Joomla! CMS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Joomla! CMS
Advisory ID   : NCSC-2019-0063
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6261, CVE-2019-6262, CVE-2019-6263,
         CVE-2019-6264
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20190117
Toepassing   : Joomla! CMS
Versie(s)    : 2.5.0 - 3.9.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke
  aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de
  browser waarmee de applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  Joomla heeft versie 3.9.2 van Joomla! CMS uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  CVE-2019-6261:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /761-20190102-core-stored-xss-in-com-contact

  CVE-2019-6262:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /763-20190104-core-stored-xss-issue-in-the-global-configuration-h
   elp-url.html

  CVE-2019-6263:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /762-20190103-core-stored-xss-issue-in-the-global-configuration-t
   extfilter-settings.html

  CVE-2019-6264:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /760-20190101-core-stored-xss-in-mod-banners.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEDCEn+MTEyIH2VcAQrzpAv+K6f2hKmxRRBasXcFZPDbrWagovq95aSC
WK1VYnQ2B2yWeq0pLFQiYhTf9GRfciWNpbfkDF8aaoCzNjo4oBqo+yabatJPmYj2
ZA5MqeDfTimefyQ3wHoLorWe+cG3g9xQXJOfnRhhHR3AwDRCdQ0iu2P7mr7u25rI
M0bn9NrLZZhm5MxBIVv7aR2Dg66V4QvK0fb+gZ2ZM2N9If6Rn5zowbRYpCZHTvfk
J6sGEZbbJu1cD+HOubNJPm83J4VscproG79Pief2ojgP4AUyzh89rb4XOoix3AM2
3QUA2onDPZosyL9/MpxdByXh2uDVfx7bK5LtlHNfTil2pQetpJqOtLjqIQ4InBVy
/6G+zzrLfWKmIXKB+i9wWNeI5M3ZeGk3ZOpGqAixKzWV/CjPgQeNccJng3qiNDSQ
jZKQikAnzFd2pXsH5vU3LOJDHgx/3O6BcWSwFgpBBPrh4viEgAFl6t3dGWt97Pts
P2D8imHHtF95c3gigJpiBezOItbzr777
=Dj2d
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig