Kwetsbaarheid verholpen in Skype for Business

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Skype for Business
Advisory ID   : NCSC-2019-0064
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0624
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20190117
Toepassing   : Skype
Versie(s)    : 2015
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een Cross-Site Scripting (XSS) kwetsbaarheid verholpen in
  Microsoft Skype for Business. Hierdoor was het mogelijk voor een
  geautoriseerde kwaadwillende op afstand om een XSS-aanval uit te
  voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot de uitvoer van
  willekeurige scriptcode.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /CVE-2019-0624

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEDCB3+MTEyIH2VcAQqRxgwAi7PRxY5dcSHOyxfWMy2i4/o6fB2AFky2
Sj0me317O7aP2DjPc9kSmCTpTAUMkFtTYJQh6xVaUwLMZe5Er5ZD5YIvgOV99WxA
/HbCnzoFbesJH0Vl6aa5++e416mIaGussTAm6PLjqAhg/n1FRd0206g8IHVW63zz
b8TpxKiJ3otpO3dyEqutOF5dpIkf9Ajx1EapjPbo1/FteLMENnqAEwsjzOfB4KtZ
OZjcpOQKB3qjw+5DWLnJNySZDJ5hOTS3WWpkbNKs0e1bC2M+M1TCXrbDYRYej2Jz
HgSGtuWMvQAGvQBliUxPMT3GwZxeGfN1pT6w6gCHWNsRK95dcPudWbtCZjoxPjFb
DVgyUUMP/H82wFEG87MoQMxc0GyCkTTR4+dv4eCsohGknvOVCFCNG/zFWbZHvsSU
NLWVp1v7DPpzVlxvLr5lfT3pk34/q86ffOxqhSMrMkK9Hr8BT13+gLkP+ggE+G8B
M2oNcJfidDFG9RAlcE23/ncJvqzKETWh
=OVXQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig