Kwetsbaarheid verholpen in Juniper Junos OS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Juniper Junos OS
Advisory ID   : NCSC-2019-0065
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0013
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190117
Toepassing   :
Versie(s)    : < 12.1X46-D77
         < 12.3X48-D77
         < 15.1F6-S10, 15.1R6-S6, 15.1R7
         < 15.1X49-D150
         < 15.1X53-D233, 15.1X53-D59
         < 16.1R3-S8, 16.1R4-S8, 16.1R7
         < 16.2R2-S6
         < 17.1R2-S6, 17.1R3
         < 17.2R2-S3, 17.2R3
         < 17.3R2-S4, 17.3R3
         < 17.4R2
Platform(s)   : Juniper Junos OS

Beschrijving
  Juniper heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
  Juniper Junos OS te verhelpen. Een kwaadwillende op afstand kan deze
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een
  Denial-of-Service door het versturen van een malafide "IPv4 PIM
  Join"-pakket.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft meerdere updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in Juniper Junos OS. Voor meer informatie
  zie:

  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10913

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEDB+3+MTEyIH2VcAQpHKgv+NwlNNbOya9b3JLhz4I9EXL5/KatP+cB7
mIk4LHVoyc2u4hTRrU5x0UOaKRvpsqkw8G7Jt8REd+SJMULDg9JH+a7Gmm2gdrQs
yJHJ/gXv7IP98IJ57Gu+O90TlZbi8NbpPBvk1LWUzH5YJ+PyWGLPoSVQ6S8tRyic
A9pEqf6vlZ0ij3uujnwnA7uq1AGSWbvrkOKplWQ7PWSLPQFj/aulDuMpbx51E6g9
cnUP8mcJcZq1AJoaUuPZEPznj3wAf4057LL+d/ZGKX96mIqNMH+OT/L60fO2Fut6
J87A+xPyeOsQ/UcG1UMsSpzNZdSMFUKLy5JOG7wQix0PWJ1jaqrPyjvMzSiz9U00
PRwOnVT2/VL31wRT6RjXAnn2+xSd8gvIYme4rjEkrMuRxevKgR6KQgUg+oVaLRwF
HazqIMw2Zs2GY/vky2kUctLLQ09OjJjCqJckvU1N1SYDbDqY4Eh2ltgQ9UMKPq2U
Wgeio0k4CiavV6HHCVsI5ojWNsrMr/rH
=chFz
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig