Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Cacti

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Cacti
Advisory ID   : NCSC-2019-0066
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2009-4112, CVE-2018-20723, CVE-2018-20724,
         CVE-2018-20725, CVE-2018-20726
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190117
Toepassing   : Cacti
Versie(s)    : < 1.2.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken voor het omzeilen van een beveiligingsmaatregel of voor
  het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een
  XSS-aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in
  de browser waarmee de applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Cacti hebben versie 1.2.0 uitgebracht waarin de
  kwetsbaarheden worden verholpen. Zie voor meer informatie:

  https://www.cacti.net/release_notes.php?version=1.2.0

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEDB7n+MTEyIH2VcAQoNpAv/Wr23O8AFNCkwaSR4sKYPw/NUxQLTS6th
MpXNvCnXkM7eRkbFqjGRCmV+xsCPqZvPwfwxz+iEPmYnG09LDmtXqN0tB24QcMMy
nTAJLZOmZM7NwCFN0B8dKw4W/yTxoqODwMPJh+HGhGqX29uACYjfxAzIcG5TNJnN
0U7LRn+JI4yja3LbZsJoxHHTV6ixFkVKjOYC/ra7cjFKx5EE9f9X6OXJB6Cllh+O
cuU21THpb1UDjryr3sr1MqPMqZm8xCFwTc07dx517YaIuOO36E4Ma9bjC90KITZr
Lb0rRN5LZRgXt1ljz8s97atzP3Uzv29P7H/DP47uV3m6c2dmRk8uYXF/myZZhXjr
oNxOZdI9fRhXLCJsRfLFF4QIczOIWPvWkAYWpzZnuCTE+qLjEeHB6iSnybRRMF+S
7CwW0Y3/K+k0tgga/sV9D5Acz64u8TMvuBTMWfBaQ5VCDDNaNdUOfEwfuvGvdGN7
hrkZs6VBqS7PgyBqcM5SV5hqknfW2k/r
=foj6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig