Kwetsbaarheid verholpen in Drupal

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Drupal
Advisory ID   : NCSC-2019-0067
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1000888
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190118
Toepassing   : Drupal
Versie(s)    : < 8.6.6
         < 8.5.9
         < 7.62
Platform(s)   :

Update
  Debian heeft updates uitgebracht voor Drupal om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Debian 9. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van een gebruiker. De kwaadwillende heeft in standaard
  configuraties admin-privileges nodig om de kwetsbaarheid te
  misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Drupal heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Drupal versies 7, 8.5 en 8.6. Voor meer informatie, zie:

  https://www.drupal.org/sa-core-2019-001
  https://www.drupal.org/sa-core-2019-002

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Drupal beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4370

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEIwjn+MTEyIH2VcAQqW6Qv/VMS4vuvrdAQIFJ9tbtoJ50Tj+r3BMEi0
kpPnTaJqOCyz+l05ALnXnCNK5mFUpksrUgORgezHrPvl9fCLbxGK3lAR1mWi+f5V
A5jC0w1OdZ1NXd8e3L+D+txUVkH5BUUHcd2aDF13YchN1Xb0G6f3vCpARD+qdupH
A0Bt6aW1XETzdIncIgbCgkX8gz3D3YMmTivSbuC1tZi6Jjw9pfV9EL+fm3RJj6Te
4HAjY3Qg1VLw/t6ayL12TXZL13gynh0gS1c5Nl7GPrXpDRM3pwhjsY79U+b1Gfp0
uqKAHl2xu/cLJfkh84UrRpPCw8Geasvf1Rb8yNO4CkBb+qosgW3WQLqPFYMDuYOr
vnrozwAitaSl6cV5sZLjZjvAp0oHU7MqriBKzG1ya248/DzBV6nBIWFYEC3qYbuf
65PudL3V/saGOG6BRHrHH4DhfirWMX9QjeJhdL+8gDYWit7EKvCZPEBD4ZJiszSF
6Ejf+UczEc7IJVspcDcDrh74UcQW335D
=vCHi
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig