Kwetsbaarheid verholpen in Drupal

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Drupal
Advisory ID   : NCSC-2019-0067
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1000888, CVE-2019-6338, CVE-2019-6339
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190306
Toepassing   : Drupal
Versie(s)    : < 8.6.6
         < 8.5.9
         < 7.62
Platform(s)   : Debian
         Fedora

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Beschrijving
  Een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van een gebruiker. De kwaadwillende heeft in standaard
  configuraties admin-privileges nodig om de kwetsbaarheid te
  misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Drupal heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Drupal versies 7, 8.5 en 8.6. Voor meer informatie, zie:

  https://www.drupal.org/sa-core-2019-001
  https://www.drupal.org/sa-core-2019-002

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Drupal beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4370

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2019-0c1d62bf5b

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH/zPH+MTEyIH2VcAQqwsAv8DjiiUt6FuJzUgv1O5EpxbqRffMi5p8Vl
U77St34MFVe3y9p3xl03C4mOVEndeW2mPOpfpkDqa1r6oXEwXkPp6i3xhFjZKf5C
KD13MJSSTj0rL2l5kkptkL0k0Wk1/54q0nJgiS6YcL3fMpp4XhE9it0A9ZicDhr/
rT4eXDT+meehGAsftOI+cn5QoAQgVi8WksSf3OeJNKEWeY73aLCsmYlA+f+Rv6tx
DI/xNCaCYvm1Z7sF/GkZUm1/vwjueRDwPAb3zv63E96aO0/TUPqUxqCi0kHI8aLJ
5kqX0HkedMjPsGdX6g41KLL/Adi7rW4F0buJCzzm19hWV6BQS/StCD5xMN3pneyp
XOLGStI7lcgUZPd9CTQGOdflU2PPFdXL/A4k/W90K3ukNWym1eHlKgeVWAMtO3H3
paBiCVQbKQE6OmnlaE90LkzgPoDChIiGPfPa0dvyNtbcgTyqail3d2H+lF55C3iV
lWBmgrU8ok4/mUwfG2+QhN9b5IzSIvds
=tYsn
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig