Kwetsbaarheden verholpen in ClearPass Policy Manager

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in ClearPass Policy Manager
Advisory ID   : NCSC-2019-0068
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7063, CVE-2018-7065, CVE-2018-7066,
         CVE-2018-7067, CVE-2018-7079
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190118
Toepassing   : Aruba CPPM (ClearPass Policy Manager)
Versie(s)    : <= 6.7.6
         <= 6.6.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Aruba heeft een update vrijgegeven voor ClearPass Policy Manager om
  enkele kwetsbaarheden te verhelpen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7063 stelt een kwaadwillende
  in staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen. De kwetsbaarheid
  maakt het mogelijk om lees- en schrijfacties uit te voeren via de
  XML-API voor uitgeschakelde accounts.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7065 stelt een kwaadwillende
  in staat om SQL injection-aanvallen uit te voeren. De kwaadwillende
  dient hiervoor geauthenticeerd te zijn om een aanval uit te voeren
  waarbij hoge privileges benodigd te zijn.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7066 stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te
  voeren op verbonden endpoints. De kwaadwillende dient geautoriseerd
  te zijn met een account dat hoge privileges heeft. De kwetsbaarheid
  wordt veroorzaakt door een fout in de API. Misbruik van de
  kwetsbaarheid is alleen mogelijk wanneer credentials van endpoints
  zijn verwerkt in de CLI-instellingen in ClearPass configuratie.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7067 stelt een kwaadwillende
  op afstand in staat het cluster te compromitteren door het versturen
  van een malafine API-call. Een voorwaarde voor misbruik van de
  kwetsbaarheid is dat de kwaadwillende toegang heeft tot de
  administratieve webinterface.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7079 stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende in staat om verhoogde rechten
  verschaffen op het kwetsbare systeem. De kwaadwillende kan
  willekeurige administratieve taken uitvoeren zonder dat de persoon
  daarvoor geauthoriseerd is.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn patches beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie:

  https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2018-007.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEIwuX+MTEyIH2VcAQqydQv9F1zcnO9egeVDK8m1h7n80oDGIU0CcO2E
3oXpf5z3DBh+HdE7kciZT7y7DWzyx10fGtNSn+L4wDkmCG/mwkpYWvekSypBIPbh
OVMg/RYdhPC4SVaSxOkow1oyXBP72Wd8+Nb+lrvnVkCZkPlf0cyPABt4Z0Ip0MFY
s1nB4yK3XP1Eh9VRITsMZBiJLXjEZrR5Yj3VXBChd++DtgdgY47AzkG7XY9aYEkP
bgvlwntq0UX39jvUqI3x3ldnSzgliO/WWAMB+j7L+wMAnK6dPF314aBnK85z5tig
o3jpzV0B1UTvr0WvJsWFGKb92rpGhuVfuF2Da4qfBkGTcWig20C8euzL+ZuFjL46
WKTGoSNWzOcXTaM7oyF9Mc9y8jWSvkYcrS0z1/xBHN3SKEcDYS4ZwTJ19oNxvAf7
JzHUW1K2Qtw6sUnnCUbN5qbZZkcaYkI8C1dz+l8j7FcrJT6KPp5U65+UZWQu3f5F
Dsp2xxmc7Rf17E1bM8/SPzWzqU7fIwcJ
=NGBU
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig