Kwetsbaarheid verholpen in sssd

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in sssd
Advisory ID   : NCSC-2019-0070
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-3811
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium

Uitgiftedatum  : 20190118
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in sssd. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van informatie van het
  systeem. De kwetsbaarheid wordt mogelijk gemaakt door het verkeerd
  configureren van een gebruikersaccount in het passwd-bestand. Zodra
  het gebruikersaccount is geconfigureerd zonder homefolder, wordt '/'
  (de root-directory) teruggekoppeld in plaats van '' (geen
  homedirectory).

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van SSSD hebben een patch beschikbaar gemaakt
  waarmee de kwetsbaarheid wordt verholpen. Zie voor meer informatie:

  https://github.com/SSSD/sssd/commit
   /90f32399b4100ce39cf665649fde82d215e5eb49

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van sssd beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1635-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEIwnH+MTEyIH2VcAQrcrwv+OrOeLLLS2B+BJ1AhsadSzcWKEyLHahah
Y49rzdZ9HX+zJqsL7unUBibKfxCwzjlID4q4PpAqizjQY9wueLGoqsdwS4tSGO6L
yeIB2ooZcgstgH3OdMVkeW5SXoni1KCscK8JoyUY4vUwMY5YVwyuouwVMN5p/tfy
5xDcScL5SLo+kCfV6Bnvi2QzBuA4j5tEQqa3zftcdZLzb6+yYYcxIyNaVIFippwt
hy5XYbwz/L7N4IqknPT89fYvSkcnoXBMSPyUnZBLu430/y1naX7BBqcdDBDbmIAu
U7Fw3TsB16EsvYdFw/67H3ONSn+xwRuhQWiIKbCTiAkSoY0Z68MzyHtNHCPkDIWD
qdWsHjTaTZxThvS78sUa/aq2PQoBBSXkIi07gWjRbQtVA62QMBl7iqR3bl4H5JNS
wyhIuuUsFw8UOtz6RSbhXyWO5LBsL48ASLkCA2a5q9GXpeBlq55crrFdI7A0HLUW
Vn4fudUOKmeB9Uwgbfwekats3ac4dbbl
=8/ht
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig