Kwetsbaarheden verholpen in Mariadb

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mariadb
Advisory ID   : NCSC-2019-0071
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-9843, CVE-2018-3143, CVE-2018-3156,
         CVE-2018-3162, CVE-2018-3173, CVE-2018-3174,
         CVE-2018-3185, CVE-2018-3200, CVE-2018-3251,
         CVE-2018-3277, CVE-2018-3282, CVE-2018-3284
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190121
Toepassing   : mariadb
Versie(s)    : 10.2.19
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in mariadb. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval of ongeauthenticeerde toegang tot
  componenten.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190119-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEW473+MTEyIH2VcAQpO8gv6AiY7hsiihBS4owuobL3mhgwigBQXOJCM
dKyE/7TueBinXd/g6A/0xCQoCvTfQEFUfhDjwsmEvWNoj9w6HYIAMFAgS8qiRXtt
LaOIrgESwmZcw6mgSlKA3h5nMvHx2BzCINoDdtvCOrKO8Uq/ZLvE8QznALdwExbf
MbYQw4/wbsP8vnXFIa0so8g9iy3hdl45xYQV+rm/6LbELKOYOsUliJ2nMDQjCMXg
DAY3Zuejt0CqGz2Sk2YFjJ9WQydaLPP88M85se8f3LVrA8REs15naBNBHPnsfm3o
V0CbH/c934MAxDu6uXGkDYkqIQPzSEXHgdqLID+DoXFo6vHFOjBJXd+OvR8FbcLk
UBHYsSg/AhZ0Tjg95c9k/B+ceQcrPK2NyCf2D9jyEP4F4tiHl3bnnyvDWtzYAjdH
VgGJTlFyH6jZbuf7xtpyR1BBZ4R4u20n+MCvukKoOP+AP7kRqSDGnwukaaUB/2vi
AwaOnmAn8TyBc08KNYo+oYaFNNPB1/Fk
=glab
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig