Kwetsbaarheden verholpen in Mariadb

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mariadb
Advisory ID   : NCSC-2019-0071
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-9843, CVE-2018-3143, CVE-2018-3156,
         CVE-2018-3162, CVE-2018-3173, CVE-2018-3174,
         CVE-2018-3185, CVE-2018-3200, CVE-2018-3251,
         CVE-2018-3277, CVE-2018-3282, CVE-2018-3284
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190314
Toepassing   : mariadb
Versie(s)    : 10.2.19
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van SUSE Linux Enterprise 12 SP-3 en OpenSUSE Leap
  15.0 hebben updates uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie de paragraaf "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in mariadb. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval of ongeauthenticeerde toegang tot
  componenten.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-03
   /msg00021.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190119-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190609-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIp5kX+MTEyIH2VcAQrm7gv/bK7KfY0DZqix+8Y8Fh5FIeAlbDBGc2jk
9fq+AXDoTuFu/+U/h8VwN3/QyRlYgnDNZ1SxuQ7oZdC9dwKpCHBpp2tNCM0bJ8yK
NbnA5BWsHGA/YoUdAGYVdO8SCY4jrJSZvZzsid2e08pCIcBIwGOUO3j07V2ERNcT
e9Jg+zcGg1YVbHxOCQu7Zv05MBkazS0gbFJoqg9nVq4Up3sbl7+HbaJoyreCkpr/
ri9lucQK3AMCPWvqWlSlczKK6qi64BjkCm4+8p2lDYeWm+3gb3KmOZtotQ3f3Oe/
jPNMrR7jQAccBWEBW/tmok5OiYYEMlR0AzCEiNYCIyMaQur1JaTeXKQBSJICevi+
ggI2st5R5xLvw15i3ogJTSMcykqEHmuDCTMQFPhVa1VBSe5eGSl6Q1ktgLrowA3m
nohLdkyPF4HpJQnjS+xqEIt/bgOWAOUeNXUGPrAh5mGpAGx/GnQtQwBeoksrAh5K
+KIY4eEFKsXmsbPOPdP72eHzGqb52bjX
=R9Rx
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig