Kwetsbaarheden verholpen in TYPO3 CMS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in TYPO3 CMS
Advisory ID   : NCSC-2019-0075
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-14041
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190122
Toepassing   : Typo3
Versie(s)    : 9.5.4 en 8.7.23
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker,
  een Cross-Site Scripting (XSS) aanval, omzeilen van authenticatie,
  omzeilen van beveiligingsmaatregel of om toegang tot systeemgegevens
  te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  TYPO3 association heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in TYPO3. Voor meer informatie, zie:

  https://typo3.org/article
   /typo3-954-and-8723-security-releases-published/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEcPHH+MTEyIH2VcAQpbzwv/d4r2qy3bt5gSTNn2qS9AdaOtghdYq4bh
T3VKlRJNWYyxW/fHAqB+vK21p9hrXdFdWzLKzF0XnaNMPWiiQ/1MyCrb/PDZ4qpd
lvjFT17f1HfHIjtSH2o6p5bpDpd3KY3IkHjLWcZDQ6Hgc3xfvxklMk22l51E1b7X
Y1qGsxEAYIxBEBh4QhpD0rzVzbMfDYb/tJOr810Ynw3wJRazAr/M4Ms6zz9wg0rv
Agsibph2fb/JqU4TAM1LLq8fLIh0Pqw9au6+oYuMQNsh61cUIKLVeU9Fk68kYWY9
VdT9/Dfzk69iTI59vtXD0wxdXCx4/rP9kDMNjO8km7tC2r+LhpwbfH1VdFZPACig
0xIffVwPpyhV0q6MBe6iGz0qJI55+uAd9ebW4fgltxmqIrcKqtFwcm5fq/YwGUIU
b28KOapgtseFZWivSbhzwCQA6Rldd4xT+Efi1ebl0HU9thPhxYiP7bIRK0rMIoje
EKU1KyWpgHbDO+xe3sLm0LHwl36rpP7f
=AscW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig