Kwetsbaarheden verholpen in libtiff

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in libtiff
Advisory ID   : NCSC-2019-0078
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7456, CVE-2018-8905, CVE-2018-10963,
         CVE-2018-17100, CVE-2018-17101, CVE-2018-18557,
         CVE-2018-18661
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190123
Toepassing   : libtiff
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in tiff. Tiff is een
  functiebibliotheek die gebruikt wordt voor de verwerking van
  afbeeldingen. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.
  Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende gebruik te
  maken van een malafide tiff-bestand.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3864-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEhWDH+MTEyIH2VcAQqH1Qv/bjqoWbRI8RKQ5yJ31EOil2GC+Kyu4Yo9
KJeN1BMrTkxhXis/DyTz3VSEMHr0ATwK8UUQCFiHZuKatH5qEPFq4J/v0hLlZarU
apeGNNcezFFs2tBJ+0gw2kkI+48PovfJl5m7LFlqbw3Vd+HgXbFaD95oJvZ3LG6+
H3OihqTLKginlSBgWh/JvfkNjMn+MWdUp0jhEMzyZn+JCCREcTE1LLnHLt2CqZ1x
K8AJraeWcZTnzsgt97I9EXwhAtLyc2RCSdJS/vKMUSVbnOx6p2zSJE2kfDreMHmo
dAPwn+7fC51r69TklcN53wF6+C28aC50moWUhzvKHZlTjQSNIWlrKbBD4GYLuCW+
tsc+HSO7t0HrEvc6PIf8gpeuh5Q27Edqqsa1JQ2Ea+CrYuix8Opyo8cGemXtkTo7
5Ml03IS72sZNUefQGJNVJ+QRXQK68LxB/1a1Xs8yeTRLnbwJtJXpdRny3R/nr82Y
ldFg4ccj+ksCVW4zNsAdhZDZcJ4gEcAc
=Yfuv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig