Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0082
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-17189, CVE-2018-17199, CVE-2019-0190
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20190228
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.38
Platform(s)   : FreeBSD
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache HTTP Server. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service te veroorzaken of om een verlopen
  sessie-cookie te hergebruiken.

Mogelijke oplossingen
  Apache Software Foundation heeft updates beschikbaar gesteld voor
  Apache HTTP Server om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

  http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in apache24. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  http://www.vuxml.org/freebsd
   /eb888ce5-1f19-11e9-be05-4c72b94353b5.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP3 en -SP4. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190498-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHfWc3+MTEyIH2VcAQpHjAv+KEnul21y2nKeqCTPYBFbcDPQP85xsE1I
+ZSNemC3jdEKH5JYLvb5i295u4Fd2EIuL60q7mqtTPUlVarY7so2m5nHCSKhOUhN
BKs3Od3aDlteijcA4qsARp0bxeVekY2iDNpE7rr5B9XetKloJjHixlxV3BMGdqbg
/Z5x+8/9dwAus6cgsoHEMurE7LjJD15/ZEBWh3TNZRGSg+u1EasloL/BBRfxGIrc
iKzgm4U5PSw97k2rQAsfpOZuTwGMD4ulG13qzyw51rzchng0VrPCOPHp1bF9277S
I2/cd9Q+z1VMpkiRMiLDYRRK1HkRk15NQ7/AOnFzkABbLzuo8IzjSSZVYajO3VD6
Yr3KxKwVmkwaSkKjzrYxvmrlsAaTcLKT7cx0TS4UTmXfGMvicwLh223L7VF2pPiZ
G3F0/Gj9n2QccfamVfoEPoMEHXjrc6Rn1DICrhY2OT1JvvT5X5d8sT48T6w2NjWw
2gYN+19dDMbSYB7YNUkpSFiwbVKjrjdv
=Fmqr
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig