Kwetsbaarheid in Apache Subversion verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in Apache Subversion verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0084
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-11803
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190208
Toepassing   : Apache Subversion
Versie(s)    : < 1.10.4 en 1.11.1
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE

Update
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0, zie:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-11803/

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Apache Subversion. Misbruik van
  de kwetsbaarheid kan resulteren in een Denial-of-Service situatie.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Apache Subversion hebben versie van 1.10.4 en
  1.11.1 van Apache Subversion beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/subversion-announce
   /201901.mbox/browser

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-11803/


  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.10 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3869-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXF3Sp3+MTEyIH2VcAQqWTQv+OrOzzKDIfoNMaq65U2NrKMJf/e17S/Co
1SCeJCR6cEsjL7143QLAY76Y9LcfhHsFtwtynLrdNUrxBlEwItAZKq+AQKNFxQ+c
zr7yw9y8v+PYpBvS3HqrtnZ+jZ3g72JXueDQjBsQ3jWuqvIBprREZcV/4zMKIbQj
Br+fTNe6raStFfdE37kf+jAMe4/xoPixgMEG3jyopIuO6RgkDtEvJqOa/SyhTCLj
5VA/k550pYrRNNsz77V6WPCr41yIocDm70HgGFMKsKF6mLNbI5gRhYSiX23xsb1r
DN0drTZxPlpSuDB/QBDD2dRLzsVr6z2n+Yb9O3uTzHfWMtLTuYLFmn0rWXmWyRpk
hQBSY4y9Nw4HNJRcJAGCr8zYA1wTnC6Rd9kbKHMe1TiYrPKknoInhyaHP7GjbBPk
yV/8+Uhle1Jp7BaBgShxYuoUBR+rGrZK+fkuY8ytj8KRoCx/INFLgv8Wqnr9zUaB
Fcb+bqEnmLPSdrYCPlm+kUVV4SLTGRM9
=DugB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig