Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2019-0085
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6798, CVE-2019-6799
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190128
Toepassing   : phpMyAdmin
Versie(s)    : < 4.,8.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  bestanden op de kwetsbare server te lezen.
  Tevens is de Designer module kwetsbaar voor een SQL-injection,
  waarmee een kwaadwillende toegang kan krijgen tot gevoelige
  gegevens.

Mogelijke oplossingen
  De makers van phpMyAdmin hebben versie 4.8.5 uitgebraccht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie onderstaande link voor meer
  informatie en download:

  https://www.phpmyadmin.net/files/4.8.5/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXE7wLBQifX8uZ3tsAQi5Bgv+LmruQQ4fGPp+mnre9kdA2lsn7HS/vLBL
7fnduoJ7CpZXQ2hn5Ul3G4tiL05TYdlupPx5wt+wTTcAYzq0COuNx5tu3rAxe5d3
NwacPx1cvRBbQzyDc2vowI5+qH0DqBk0TvNAW08WpKy6jaojlBvP4Uva+qhNroV6
8haPjZCIh7FVaEV+YPNQlaDZdZSdn6RNRGZX4xq/cPQyCjxg9JNCHXN3UY0Rm6k6
Ch6h3nxtu9gq3Sqc01dJtL68qjpWY7zduwUNTprYgTkYOs5wnAH+wFnPp8XWM61D
VzG4GITTaoyFPd57DweMgNJe84zG4oSCdLvqrLKWhBc6pS8Tzxnqmqz8c+G+MeJC
xuPtv/B0KV62+HpNsRJ7HGUqa9rFV05FcNWAVF1wGwSUdI2stW/KVIIMtV6dk0qJ
E6c6TKx2rhMQSAUgFCDdJE56bQvQ4dm3R8BjbGav2pROGCWQoWIvXHfAUs6DBrsG
yh/eMEVGMzRdk4YXrNlCadofHBdjjI3F
=QFsY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig