Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2019-0085
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6798, CVE-2019-6799
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190219
Toepassing   : phpMyAdmin
Versie(s)    : 4.0 - 4.8.4
Platform(s)   : Fedora

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  bestanden op de kwetsbare server te lezen.
  Tevens is de Designer module kwetsbaar voor een SQL-injection,
  waarmee een kwaadwillende toegang kan krijgen tot gevoelige
  gegevens.

Mogelijke oplossingen
  De makers van phpMyAdmin hebben versie 4.8.5 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie onderstaande links voor meer
  informatie en download:

  https://www.phpmyadmin.net/files/4.8.5/
  https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2019-1/

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28 en 29. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 28:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /J5RYT7JLDXJ7CA6ZUFHH2FBIQTNRSI6C/

  Fedora 29:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /2PM6DHR73RFSGNBAAJDXMRRQG27TNREE/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00031.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGvWun+MTEyIH2VcAQrKLwv/YbOGIVK4FJKWxLIXfeXds5TaT45oxXd1
r8nlHVVzAS4ptZkODOs8rGyvFKtLPuxGQPmpkXGxzjy/awMYhy1gmqmLHAG064fs
PgiV39SLsy464BT+DXQdXmw0WRUXR7Uy+RlMJC4ly5v3PSQ2/Ulg+LYvpB2trf3j
0guKmaecgZrEDY/ENh/Y98VlJJE0GOzG9pVhWB1YFbqGbuRMB0LnDyM7XE85cOME
ExmVax+MZjfoeXpnTHZXlnzKSa60uu7XOHQ7wnmDJGqbgpkMTDgG6zQOWMWIq8l/
5jtR6BHejf9yuAnx3IVorMURwaaDrKcTl4HpUqM7RS8fFrYc1ppc9aNbWBU4bWzQ
L94RIpIPhvs0DKbNQgzzt2/FjdhSiuDHiQO0t//nkQzS1DEF9QwUkGxiiyELj/Wl
1n4hRd0MDyPkdqklWZzdQ/WRatZJqnE/BfYyT3Z8+fCBULAfIyfoMg0BNbTrEgdV
Gdlq86Bk/RPQKdWumnOePlz8MGFnvN/S
=Iu31
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig