Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Qemu

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Qemu
Advisory ID   : NCSC-2019-0088
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16872, CVE-2018-20124, CVE-2018-20125,
         CVE-2018-20126, CVE-2018-20191, CVE-2018-20216
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190129
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    : < 3.0.0
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Beschrijving
  Oracle heeft updates uitgebracht om meerdere kwetsbaarheden in qemu
  te verhelpen. Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een
  kwaadwillende vanuit een guest systeem een Denial-of-Service van het
  host proces veroorzaken of toegang krijgen tot gevoelige bestanden.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4518.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFC0jn+MTEyIH2VcAQo9Rwv8CRdtty/mL7fNfnXFl2g3ghs5Y4jqigAp
zQmOZJ+/vEgOuBQPRfJBS99ZP9VDkzuWP55p0MQyYP6PTjOZ97d5es4q7xROlNtj
keyoZgVUyQC3okfLUYz6WPC8imMUIl5OuK+B+ditKZT2FAyYVBJrw7r03ED4Yj/a
qchXCh2rQxf6nZi1u07z+8Wy92ZwvpZvGR1sXxK3gudP6tXQWq2IeC5ZYv6VNaG3
15Kfc+0bNSW3HxNOJRscirOmI+2TZguHPmMC8+kz8b74S6xLlO0TFyb2kyz+rblQ
ze/LKkibgNISsBjJVjKSQBq9kou4mn8sWOBCoMiP6p5UGP/4XyM4w7D3E1KR2vJF
lUafhlO1ERSQDPr8WnfhrZAFQaoyppyfhUTYBWGyrliH1VPKVgSRUhBXMb0a3dnS
k7GVnK1mIezhKcvLdEOrr9Qh+McDFEk13YhDVFRxiOpulhp+m5yspxx7+u5biu2q
E0gsGmCMgWWxgQ+0uOvTHz/TFsR6U9ec
=1gbh
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig