Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0091
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5824, CVE-2018-18500, CVE-2018-18501,
         CVE-2018-18505
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 60.5.0
Platform(s)   : CentOS
         Red Hat

Update
  CentOS en Red Hat hebben hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in CentOS 6 en Red Hat Enterprise Linux
  6. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in versie 60.5 van
  Thunderbird. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand
  in staat een Denial-of-Service te veroorzaken met mogelijk het
  uitvoeren van code onder rechten van de gebruiker ten gevolg. Tevens
  maken de kwetsbaarheden het mogelijk voor de kwaadwillende uit een
  sandbox te ontsnappen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-03/

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023190.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0269

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/FX+MTEyIH2VcAQp4+wv+JAfpKyntcULJoVccm+Uqqr+0zm+2j4C3
qoK5EqXmkrikHQVWcWo8Ajo7kcYty8jAq18bOkl23qZBTKpUPSjNtlIIdDmU/pR8
Viv9KwLVJUhdmZm6r1dNnNBcSZjpn7Qk288jCj1Ogss3kOc0tsEZ4r0u+KzcsOSg
LpMmJCoglKr32L80GQR9pLxeVwu+3lDCbW48BtkV22LeZWK9Zit7qf7rKJZUw2mZ
QHvSVYk8rxg3PY3o4seacEsduKAS/G2HwMoE4WR2LviwS2rVXFR4omvAuwXASsuV
M30m9UhFFoxesPtTfVdnvU67YZ8Jgh4/mknAT9wDiVa6YYkic+8jnZYF2hi+zQZ7
xSAkga1Q6iaioduanVFSf2JQo2IPywIchToOECCcCYl6GJnChyihxQPPadfYldk/
jrJH9zJb31J8XKu/Yf+8pMSgkiP3Uz1nA1ZOJvHZPDc8rRQfgZfuOmjjvFBtXyRe
aBKyf2mJPSZzylLKvq84D3ZRwwrv2pzC
=+qAy
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig