Kwetsbaarheden verholpen in Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox
Advisory ID   : NCSC-2019-0094
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18500, CVE-2018-18501, CVE-2018-18502,
         CVE-2018-18503, CVE-2018-18504, CVE-2018-18505,
         CVE-2018-18506
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190130
Toepassing   : Firefox
         Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < Firefox 65
         < Firefox ESR 60.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in versie 65 van Firefox en
  verie 60.5 van Firefox ESR. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van code onder rechten van de
  gebruiker ten gevolg. Tevens maken de kwetsbaarheden het mogelijk
  voor de kwaadwillende uit een sandbox te ontsnappen.

  In Firefox ESR worden alleen de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-18500, CVE-2018-18501 en CVE-2018-18505 verholpen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox 65:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-01/

  Firefox 60.5 (CVE-2018-18500, CVE-2018-18501, CVE-2018-18505):
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-02/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFHWBn+MTEyIH2VcAQoQIwv6AhlPdzr5r2BKA+UDvvOiBX9tPH1l95PZ
xsi/Kzr0YLfr6swZgN6SGrqtLsj6+CWqr0/gx2Sp36Usl7hlYK6XJ4Vso9QTUWkv
v9ML3wJmUqFM38cf3bnJCg/OTdjdjG2pz/om3odEkZCbsuDq7uN1AO1chBwIB5wL
FMl2Vg23p366lDJj6ZoiYXWXosx+MHbIBoF7uBhwcvioxMl76R/idL3t8NnKFriv
bahYktXZ/KMk8n80SYotjifZWRyfmv1/VcKE02qDSSpsWYfHeiXwIed9Z3tWEGav
quAFEQAJxQou5GviWS8/UUBxm8Kt1IY8lUEaUmkwF3HYKz80EgC+zNFXlf0gqL4X
/RAip/fQtvlnVmINM2gM3/8sOLC0CnsGibyKXzeKVO0Q6VlZmXzp4Yt0E2dpmPqh
R7+WpZpYJaFdz2AknlbbP4PylPjNlkNtw3aEmAksSLlrk1l3fDP8iwZ+tH68s+ET
NYNqWSPAww50/0fFr+S2nXLPnX/NS3Tu
=/plA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig