Kwetsbaarheden verholpen in Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox
Advisory ID   : NCSC-2019-0094
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18500, CVE-2018-18501, CVE-2018-18502,
         CVE-2018-18503, CVE-2018-18504, CVE-2018-18505,
         CVE-2018-18506
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190131
Toepassing   : Firefox
         Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < Firefox 65
         < Firefox ESR 60.5
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  RedHat heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in versie 65 van Firefox en
  verie 60.5 van Firefox ESR. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van code onder rechten van de
  gebruiker ten gevolg. Tevens maken de kwetsbaarheden het mogelijk
  voor de kwaadwillende uit een sandbox te ontsnappen.

  In Firefox ESR worden alleen de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-18500, CVE-2018-18501 en CVE-2018-18505 verholpen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox 65:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-01/

  Firefox 60.5 (CVE-2018-18500, CVE-2018-18501, CVE-2018-18505):
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-02/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-18500,
  CVE-2018-18501 en CVE-2018-18505 te verhelpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0218

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFLsexQifX8uZ3tsAQj1fQv/QwE7jtWF/0OQiBN/sDesVWw5mF2Q7tuN
L/GhXdif7HHBGF2/UlS9x0/0BH5yGch/c5rojAF9XMbm3viojjIMGPiB5uHVnqpi
oWkMjPapvQBSS/iNtVgQ8WiVaBKgnu23W8grnb/MhUMP8h6bmwRoiOoPFDKNhkdo
Jv59PHnKIlvMHufSoh2GHO8R+ka0DSGDyshzFVH1n2z1WKXZofGh5vpEa9YA39R7
2IF7p8tzNIp1ehvfaNQs5Bxny65DdQnaRCS/lywOhm9+Xqirn0yGGo0VUKWzO2sE
nyJH5YaVyDQRWUSGKurvb/AymORlnqqatWUmRhpnHhYAFi/+KHq8y+h+4L0FsF5X
aIGgq9Qd80XQqMV5JCYV9IBxwolROrqGk/Q+xHGWspSts4MUWzV/IAQr9MNEyfG1
iAyuW1C+1tMSgInnJEp6xrYvNrehvK05Nvr3kt/5EH5MkzevRieHEAe3WzySbbe9
7Z+Z7xPJXVmSp/YwCd6+ktGSOd0EiMzM
=5EAP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig