Kwetsbaarheden verholpen in Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox
Advisory ID   : NCSC-2019-0094
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18500, CVE-2018-18501, CVE-2018-18502,
         CVE-2018-18503, CVE-2018-18504, CVE-2018-18505,
         CVE-2018-18506
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Firefox
         Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < Firefox 65
         < Firefox ESR 60.5
Platform(s)   : CentOS
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in CentOS 6 en 7.
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7.
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Oracle Enterprise Linux 6 en 7.
  Debian en Canonical hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in versie 65 van Firefox en
  verie 60.5 van Firefox ESR. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van code onder rechten van de
  gebruiker ten gevolg. Tevens maken de kwetsbaarheden het mogelijk
  voor de kwaadwillende uit een sandbox te ontsnappen.

  In Firefox ESR worden alleen de kwetsbaarheden met de kenmerken
  CVE-2018-18500, CVE-2018-18501 en CVE-2018-18505 verholpen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox 65:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-01/

  Firefox 60.5 (CVE-2018-18500, CVE-2018-18501, CVE-2018-18505):
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-02/

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023187.html

  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023155.html
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023193.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-18500,
  CVE-2018-18501 en CVE-2018-18505 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4376

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprise
  Linux 6 en Oracle Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Enterprise Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-0218.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-0269.html

  Oracle Enterprise Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-0219.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-0270.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RedHat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0218
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0269

  RedHat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0219
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0270

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3874-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/R3+MTEyIH2VcAQp4ZQv/YjuLJ6v6ZsIsBxxehKLR5P61RNQklQ25
pzkH86tFKRu+31asL1VCIIQZZo4+kTHcCaS04TTMfS3dCdLsT4sFWg51nW6mbGz0
GqzE6VpWvGSwOgP87i7D1E1xqL5eYMXIigvqhNtLSD5LWW2T27H6UUKoP1VBMvd8
58Wbvzf8tKVZ91C6HKPSAFtFLy19SFnyYgClFL4Y53JNeKcBTzwKVcMARQiatjUa
QhWkaL/j+dkRkeSdHa2vXis339IdTyHCLqQY7ChAL5Q9y23wMgQvj0XQWQ1CLpxS
cXL5gNxuVMGOjVpRZtsINZwqtRGEg0K71U6Ull+8zk4XBChRdZ5CZS4+5U2l6lTV
3waCkGpl4y0F2x1WE4R0ONzSpXw/cnG7Y1A7DlW4c40yhcoDYgb6bIZEa5RLaX7t
Jdw5KXM+FZnCzVi5ukyOFrOQQzAHFUJPACZYCNUpajKPY1GDFFXV11qIfdk/Nq4J
R8cH7vUkODVkWL6ExCtylJskSyEn6taw
=unCW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig