Kwetsbaarheid verholpen in BIG-IP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2019-0095
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190131
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
Versie(s)    : 14.0.0 - 14.1.0
         13.0.0 - 13.1.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  F5 heeft een kwetsbaarheid verholpen in BIG-IP. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende op afstand in staat met behulp van malafide
  netwerkpakketten mogelijk willekeurige code uit te voeren met
  verhoogde rechten.

Mogelijke oplossingen
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.f5.com/csp/article/K28241423

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFLsahQifX8uZ3tsAQjafwwAjBGY7bv2wKwDs71fC/rlk44AM8q32FSK
Y9XlYa3gjvB+fEMH10Uqv2+BNUhzuqaGOAQoC+CiWID8gEkFud78C4rgnl3MKWOM
DFCMBycmkTeEiq/ex4BsYXI0kbu2v5lc+dxGn/UWiEZL5OehjPGJ1RKaM4SwDc1J
6hO03YhVrGGrpvjrbauc22pAmRc7V05gmGNDws/3ffKjuN+WVLDJl5bC9NdNLJFR
q8iQuzZgd8Un4p2kWMdHImqnwk24GPKHOl6WJVmdQhvASCFDsw7oyT/rd4aUaKe+
yNVYWyzpESfDmg5RCPb6eVdePmVZ2T9H8H+QE9Ldwo2luGLbY1CO5BgMzwz9OuVu
pru8Z0LvSGE5wYPLZ9Hk6jlgc2TT5QJu9ElIN2ChSnrEy/XrFt/JjYjL4sT+GlFc
ci5NunL/0cyuMBt1mqjQCSrJxl908skaOplNvL6MM7jXCFiSLN1GlTX1JzYrJWw2
QKAOtq148zNQy4eqE6zN7EdMF9F8etFd
=VxWK
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig