Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat OS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat OS
Advisory ID   : NCSC-2019-0096
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6133
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190201
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux
         Red Hat Desktop

Beschrijving
  Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheid verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare
  systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en Red Hat Desktop 7. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0230

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFQ3TxQifX8uZ3tsAQgQ1AwAgTezV9tCtNNWNGuBi1fWvvV4Fpz8lQLW
8NW8rX/fLCXyK70Y6KCgt/qkbqtcssyN3iuUVUuofY3SWOonv+X4ZgegDNXe29VV
RUc9aKCZ/cPmObxaAB1qnjjeJhixxKU+YpeUdhgsQw+l8D6g490Oj1rFN4ApW/VB
YiPP3v4RRWmnx5Ck0pPQ/S/gmJfeLH+q8/eVyZoDdM0/u78GlV+kBx1+ezna6ytu
sMeUI+pEsoRDyFZwnari6Hwuy1NxQ5omz6DEQDV0bxzu7A32lUzOANOqNnkl+VGG
ufQFiU22mzWQvTFECNLMcMEwEWZLn3NXREfPjnlQCE/XGTPrjy3+fC2vEvZ7rW9L
G+VySouYiOlu9x4lNDqM5yAvARwIReLDnLwPhn53/NxOJR2MQ1MUul1mcxqbC47A
/96cmwUOamTI11M17Y55f0nkeMtk4nAaFqfamdcVIid+jWB2mWbpJ6qAI92oXWmB
CEOwwHjI9j+caytc88n4Pg0t2ipVZORS
=FQOA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig