Kwetsbaarheden verholpen in GitLab

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2019-0097
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16476, CVE-2019-6781, CVE-2019-6782,
         CVE-2019-6783, CVE-2019-6784, CVE-2019-6785,
         CVE-2019-6786, CVE-2019-6787, CVE-2019-6788,
         CVE-2019-6789, CVE-2019-6790, CVE-2019-6791,
         CVE-2019-6792, CVE-2019-6793, CVE-2019-6794,
         CVE-2019-6795, CVE-2019-6796, CVE-2019-6797,
         CVE-2019-6960, CVE-2019-6995, CVE-2019-6996,
         CVE-2019-6997, CVE-2019-7155, CVE-2019-7176
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190201
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 11.7.3
         < 11.6.8
         < 11.5.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van GitLab hebben een security-release uitgebracht
  die vierentwintig kwetsbaarheden verhelpt. Het merendeel van de
  kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende in staat toegang tot
  vertrouwelijke gegevens te verkrijgen.

  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Remote code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van GitLab hebben een security-release beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:

  https://about.gitlab.com/2019/01/31
   /security-release-gitlab-11-dot-7-dot-3-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFQ3OBQifX8uZ3tsAQjqBwwAk9NO9SDAqfvLAdPHNRUBeqQIzgQdrceY
4LUZg8a4s2hVjNDFYAsdTNv6/CR+J7anFuUuTNu5gqTEGCHYPKU/PQfsHQF639Eq
TG6w2RwfyCgYKQbow4NVFPjvp/vK+yzuFPmSkwfja14uaXDquHErAvaHHpLeUhnC
bRFGYT40YRLr/5oovwF+kO8q/JI6dcHTpQwcJCZpYrn/Wd9MA1Ds8AGeDvKIZdWO
l8EzfK66pny0q7qbg+3q3t0N93/weOFWrlnNMOs0ykr5ntDdd7xbBvv2KO0YGOpc
76yvO1yJFrgO6j7zKKJ83YXI976dtrPnJqXHRpTGTevlcpyB1wD3qK/EzrOPYbO+
a4cLesAkBlODd147JGxkuplLC7uLHFCX6mEgexV8DtvWqQ7BvIN03cjrqFP8jdQ2
JiQnyPFYKB2BFOwuQ5JtBE+YThAYqc98RQazdJtgOLvbhf1UJ0Pe5dRbxBpgpguw
mQta+EDVeKnZXCNi1sjSMTqgiS58xHeZ
=1dvA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig