Kwetsbaarheid verholpen in libreoffice

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libreoffice
Advisory ID   : NCSC-2019-0098
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-16858
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190420
Toepassing   : LibreOffice
Versie(s)    : < 6.0.7
         < 6.1.3
Platform(s)   : Debian

Update
  Voor deze kwetsbaarheid is er exploit-code gepubliceerd. De
  inschaling van dit beveiligingsadvies is verhoogd naar High/Medium.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker.

  Voor deze kwetsbaarheid is exploit-code gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  The Document Foundation heeft updates beschikbaar gesteld voor
  LibreOffice om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie
  over deze kwetsbaarheid zie:

  https://www.libreoffice.org/about-us/security/advisories
   /cve-2018-16858/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4381

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLtEWH+MTEyIH2VcAQq9AQv9HYEG5iSE04SZ8eXodLQlXfrRJ9ZiAA+t
77niKEu37LtCjVbQRzOq2PbeTCVA2xUe9lcnWFuGd+kE3DQyldT3CXQNjpc/MNDO
usPw2w2NsrxXzZ6+225bCBAKdKszxzQjWc3DX7NY798toXxS0oyKWBLFer6ylGHi
IxSKKHc5ZJodhkJ2t/sqT7/5Ac4ugAv0Lr/uAmYW2YcrKssG7sOm9Sy+qa+eBtmX
xQb084KQVF1rVmh9Xg/rPftnuQ7QI/v1wLeMJsv+0XMVzpO4GOOHMUgUhoBUGEeY
TIuTnl1pVln0DHYbIVTo0sOHy0iOU2MmQy5Urg7xNnE5lLrSMBjAhF5/whew5mS6
GM+qO6SitHFxC2OZ2J7WYVu+uOCesU9UAhdlr1DRqGK9wGGX9b5jgGeioj2KOX+E
hta5BFZb4saHI99qN9+ylFoYvkKVYF+Rdq3xXxvZBrjNOT4V8Y1dHsHkOZJMo1QD
c7zSpAhMx8/lUM3NwO9yf5AlmfFTI+ZL
=SIjw
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig