Kwetsbaarheid verholpen in Netscaler

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Netscaler
Advisory ID   : NCSC-2019-0099
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6485
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190206
Toepassing   : Citrix NetScaler
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Citrix heeft nieuwe versies van Netscaler Gateway en Citrix ADC
  beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid te verhelpen. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat TLS versleutelde data tussen een client en een
  Netscaler-host te ontsleutelen. De kwaadwillende moet hiertoe
  beschikken over een deel van de versleutelde communicatie tussen de
  client en de Netscaler-host en de kwaadwillende moet in staat zijn
  op de Netscaler-host TLS-sessies te initiëren.

  Een mitigerende maatregel is het uitschakelen van
  CBC-based-cipher-suites op de Netscaler-host.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft nieuwe versies beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX240139

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFqAK3+MTEyIH2VcAQpdGgv+Ihp0NHdVQavrzBvRGkxYIvSSKNPrSmWb
k0tvx/biujVPEDF13yO4pzRgCejiujhPiDTpeHjNSOXnIrL8WrNp1uz6koX60MCP
rQAZnBq5I3XM5I0C8nyy6ggpTw7VRrIzGwG7GgxKMxALlXmD2U2U1C9ZiWr52Ht+
LiROJE51cAysA0x1RTtRU08AO37WZGHBrtFw/icbDeEWR2Vp5GUqswtPmOreY5pO
+DG5jU4jSFBks7LQsucBucvJo6aJzNxMRGDBpml7m+RC81nQw71hlP3vSZQuMN0/
15TkA7SZZcZRUdMirOY44dTsNga2FbuDpMAablFsetbn2JgCw+yEe/Y748DPJu0c
ZjrJFt5CM5lmw5qUXcN19c+YDIsgXd76w9K4VuU/pvga0unggef/L64IvYygBs3z
Q32vqqaibItflmJf6Mzq1+4WM4lF0XpMGDlJZ0Yzzcg2PXrBJM4NM0zrCWaMu5Ly
EVDsW8vP7VuEHKFtMdh2v2Qle/kn8UpK
=O3ne
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig