Kwetsbaarheid verholpen in SPICE

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in SPICE
Advisory ID   : NCSC-2019-0101
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3813
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190208
Toepassing   : SPICE
Versie(s)    : 0.5.2 t/m 0.14.1
Platform(s)   : Debian Linux
         Red Hat Desktop
         SUSE Linux Enterprise
         Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SPICE. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in SPICE. SPICE staat voor Simple
  Protocol for Independent Computing Environments en is een protocol
  wat veel wordt gebruikt om grafische desktops van hypervisor-guests
  te visualiseren. Met name KVM/Qemu maakt gebruik van SPICE.

  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken en mogelijk willekeurige code uit
  te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van SPICE beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0231

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux Server 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0232

  Red Hat Enterprise Linux Server 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0231

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 11:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010663.html

  SUSE 12:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010622.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3870-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXF0xBH+MTEyIH2VcAQr4WAwAjHsvDPrHXLCzByQuIzU5YwNNJTNBtEI7
3/QPHmLwa8Vuv7xzkYgPIeWFh2G9+LXUHPPKPuKJ8ZuR7okIhnKTBaujwiHBVp0C
lZnICKx1unscqKrrwr51gvRs6I19cXRB3p6gXGO8HNJODt6tt7z/97lr+t3U9UIN
hLRDC9w2PolU1sIgBUjMH6/J/0lf/0yBFr45kn6W7Km/2h/j2nMkmSDE9M4OKIia
AJvtwd8MSqrzNinglltLtnz8JYEx8ieDRS2xYE3hVmtvraxQpqE9S/snJN5llecI
wpe3R+UiYj0ObkteTFE63/ptuyyhrwVXA2E5klWaCCj42UhRLVWa3tuh97aIi+bM
hDG0r6NZP5hoEM+ajBZizyxSj4yTz4sbm/NB3XLYl+/i0l+JaeurQee1f+gJyCDi
mygM1apNgqKcPa04Bq055mJ1hvp7SlmgFfl+798FxTyK2OfOvBD1HhDUZ1Jt5dPQ
MTvrFYIf4FL20edlJYuTYIDem4pyyzdd
=xNCf
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig