Kwetsbaarheden verholpen in curl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl
Advisory ID   : NCSC-2019-0110
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16890, CVE-2019-3822, CVE-2019-3823
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190208
Toepassing   : cURL
Versie(s)    : < 7.64.0
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Debian en Ubuntu hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in curl.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in curl. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat toegang tot systeemgegevens te
  verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van curl hebben patches uitgebracht om
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2018-16890.html
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-3822.html
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-3823.html


  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4386


  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010647.html


  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3882-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXF3StH+MTEyIH2VcAQo07QwAjs+QeHX4KapbQfMTL7H6efQ1xDjyLfse
Y4VuGfGTGKROZQamlwWZZr7LW2/iou5ZTL7rZRKfERnaiyC+G52PFqB1qUbEHiWI
ZM7ztMv8qZ+ueDk4VutgybY7RjyhfRkGGOMLdRtRyESegExWczUtTWzXMQJup3PC
nTIGJTxwLQMfUc8br5L9126ZEWfJpj7DHpnVk2TNbel1W3KqQsmORoyh+BA7Yf2G
0Yz21WRPXBZ/mpjLcpZCXJDWGKdFy246WGo9FVJfZGUkwi++gm5FLuiF8R+h3Pie
+kpez9qsYQ0A6Afq0VOB66fLdPgOry/wnlwROuZ4W+/UMFbDy+RojL506Uus7/4g
+TukkEScrwoY2EFN++0XZNLSnVgTYWCdaG8UB6ToMsfQL5962gAB3/uj/FXFSnWA
ImIupESsp7+gQAX5jyh1DmvzzPys3ET6LJQASHqQ4QKR7LWHMhPJH7sfS4wDgbqw
XrpaolJ0awwLIWUfEnPshlgcH+JjpVrg
=sS52
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig