Kwetsbaarheden verholpen in curl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl
Advisory ID   : NCSC-2019-0110
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16890, CVE-2019-3822, CVE-2019-3823
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190212
Toepassing   : cURL
Versie(s)    : < 7.64.0
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in curl. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat toegang tot systeemgegevens te
  verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van curl hebben patches uitgebracht om
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2018-16890.html
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-3822.html
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-3823.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4386

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /WW4KA7SPW75NPMMSYVK4UCCHU4DAPJ4Y/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010647.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3882-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGLq0H+MTEyIH2VcAQqrTwv/ZMB9L++AjTl5UATfnkl2ex4JFwwxze76
s3MT6t86GcQbaVT+NVwXDhEkesTYO58fbWHlseSCuvf3a2/SykA/rBamXF5KEvC+
vgHcSJPpz3hYioCZHIO0ATt7VI2+xv8eqKNL4AdsJNokWSDvOaeSnItvcfogM+xi
NqHoDzwGq4/aiAaEepBlB950t5TyqtvcPQspN7ZTnmUzTwRT8xQvlM5oEmaxDuiX
NpqF+RLB8M+j+Myp8nx/yd82bB16BotPigViywnUqNxbcs3Vmh6WLbb8h1/HtbQ8
WYxFJqkcTAnCf4X8CzdOYRtF5gSlvFWgMTty+k0UJ6sglD/INtYv/vv73+JFEOmK
zp+V3Oi5f2jBAkLk4n9pbxOJz82Kq+qLYlZvqTrJ31jBkK2E3kR1mLN9hVpvml+6
GM/LOFl/xayKfxpxsbxb1QIOx+CtqWBHuIFLRh5Hwn9fh2iUSu0OqT+jFx/5fmVA
urW+S1eNk3L6D51fDV4VTehu1fnaRdBT
=Golb
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig