Kwetsbaarheden verholpen in iOS en Mac OS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in iOS en Mac OS
Advisory ID   : NCSC-2019-0112
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6223, CVE-2019-7286, CVE-2019-7287,
         CVE-2019-7288
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Mac OS
         iOS

Update
  Onderzoekers hebben bekend gemaakt dat er misbruik gesignaleerd is
  voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-7286 en CVE-2019-7287.
  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft Medium/Medium.

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iOS 12.1.4. en Mac OS Mojave
  10.14.3. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een
  FaceTime-call op te zetten naar een slachtoffer zonder dat het
  slachtoffer de FaceTime-call aan neemt.

  Tevens stellen de kwetsbaarheden een kwaadwillende in staat een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen en gegevens te manipuleren.

  Onderzoekers hebben bekend gemaakt dat er actief misbruik
  gesignaleerd is voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-7286 en
  CVE-2019-7287.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. De kwetsbaarheden die in Mac OS zijn verholpen hebben
  kenmerk CVE-2019-6223, CVE-2019-7286 en CVE-2019-7288. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  iOS:
  https://support.apple.com/en-us/HT209520

  Mac OS:
  https://support.apple.com/en-us/HT209521

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/W3+MTEyIH2VcAQrHcwv/V0iUtQi19sBLmHj+1QH78q/4ldPhY/r0
BA50rWTd8mc8G3MjTvN8ND1cdr2P7Y5mSqoRd814NRSzt7ocjh0/KTY9f4sgkLJq
HcX9C5dHqZBvjhsNhV3U2af/oTQ1qRqj0+5YtiRJKTJZYAFP6i+7zIwBO+nNmYP/
tA9TgpPWs2kLb+lQQa6FR40A2K0WmAYfM4Ctd0pkjI+sV9DOrdMf6JXp9Xmwnuv/
tQL/FP4rhDqn9jI4KTPmpbg9uJvgr8BTFUvn9EbQJyEMCwMsI5tna/1/PYhzbBHq
oMEFM6V6kki73IgsSvd23afKr0uwtNZwhl4gCS3k41ZBg3N9o7Ihbb1TMUaEd65W
iZhugHMK+EFQBgUqE0WiZAD2H7FPpaTKYBRgL8g5gDWsRfaKteJNPiK9kFZ/Ibk2
kfacDas0jy4p/iKWytQB1B8Sql0JExNH2NV0DjeZyODXY2faaYET/FXbf3EvywkE
JBaC4MQ77EcpmuKD9nA3Jp7VZNSby1PV
=p7aB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig