Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Python

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Python
Advisory ID   : NCSC-2019-0113
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20406, CVE-2019-5010
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Python
Versie(s)    : 3.6.5
Platform(s)   : OpenSUSE

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Python3. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren of om willekeurige code uit
  te voeren met de rechten van de applicatie.

  De Denial-of-Service-kwetsbaarheid betreft een kwetsbaarheid in het
  parsen van van X509-certificaten.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00012.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE+83+MTEyIH2VcAQoL3Av+N+YyX6gnh0bxDPPWHImtNZj42J6tmDZ6
duLsT654V3KkAzAYdtxVB05IUCNvSzL/3OlxTgW4+7X707DCW9KpBCAT/s65q0Lh
e7Nn9/a8qe0gqiK6AExZgBn+WQqsa0ebu3mIudLJvuEo7M2j67mKhBNfq/gSnhOo
2pSVbOoilfCOJ+oEdVrdqDUm4XVxzJDt66cG9iVMlBxDgO3tAsAVqZIi5HX/f5Ac
NhHqSJSO3+MC4BFwsIRVajtuLVJFL/8nuktfJwLq9IuzZTpXS8vlvKRJnFt5azPJ
mJ1E8o9eNOPT+VSUCVqr/4W3xa2a8xem5uEAlBMA/nGJSzWarfVIT0dfNPmHfgYw
3gg3nA1CxK9+K6KCeBfqfjIx8Wnd/sR5TfEvikwZMvnNqYgx2txSLQSkujRe5KRT
Kn1SCWrwbjv8R8yBXGj2BVqbdKq2qMvFPPhSTj9RyLt1WTnKvngZ/jByOS52HGxl
VPvPi3i0OXd/+4BQqlafExhKAKATw/G0
=XfMf
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig