Kwetsbaarheid verholpen in Symantec Ghost Solution Suite

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Symantec Ghost Solution
         Suite
Advisory ID   : NCSC-2019-0114
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18364
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium

Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Symantec Ghost Solutions Suite
Versie(s)    : < 3.3 RU1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Symantec Ghost Solution Suite.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van het proces. Om de
  kwetsbaarheid te misbruiken dient de kwaadwillende een malafide
  DLL-bestand te plaatsen in een specifieke (lokale) directory.

Mogelijke oplossingen
  Symantec heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden van de website van Symantec. Voor meer
  informatie, zie:

  https://support.symantec.com/en_US/article.SYMSA1474.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/C3+MTEyIH2VcAQrIvgwAj134e/+360eLnycKrpIsJJSjnQEoiMOo
Wzb4v+aaMv3erviuPnlBi4/dSJC3ZC+8HPNMuuqvsBXryN0UECy2NmQZVAC+hoax
/qrGTgf5q/6v7kyeBbGroS4wZxPIwSEeD/L8WZL/YRKGiIto4odZyAQE/XIjBfd1
37pCkS+st/nOghID1SqaCXI9K5+iJVgdquwQHqWkaDF234UuTNiaDYIIGauFIXjW
JeVpRuRQ+S8aTF/FwuQJnOJ9+RSWkjVrO9GyQtLWxFXFOV6Ju7HqIVofnXcq/Csm
thlUf7/rFAx9547Bx3F5hOci2M55U2bB02d26ikMbcgPgA92ERgGUMaaSd6lrrw0
27BVajazWAnd6XyGzQlEqbCuAFuKrl29qDhE7upCyZS4qJvMGryTmyVQbTPtj43h
Bzmg4vxC1jGzUit2VEKgGnN3+fG9X30WhJM8QAJQN4D9D5hQW9TVUpmpW+qAHYZI
SJfWvpgeLdPsLxrdClBqmSGW4ON73mQq
=mdSJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig