Kwetsbaarheid verholpen in FortiOS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in FortiOS
Advisory ID   : NCSC-2019-0115
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1352
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   :
Versie(s)    : 5.6.0
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in FortiOS 5.6.0. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de gebruiker. De
  kwetsbaarheid bevindt zich in de afhandeling van SSH gebruikersnamen
  wanneer er een SSH-verbinding wordt opgezet.

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden van de website van Fortinet. Voor meer
  informatie, zie:

  https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-018

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/IH+MTEyIH2VcAQobtwv/W1Y7e1m4j8vTLZhMhT1uvR7+qK2YFA2M
Ds4I5b5HYob2SuZAIpO6Hne/RGEsM3RAQb3izj/rUE+j/3D5wHaVFo2Pq+0KSqjI
8wbZ3Y/SL5MNxLeQKv0nm01eBatS7TjmnuDl/tj5Kp64IHAfJcYPtVkPwuniOLeS
emxZXvLe6ImrOEpdo3ASHIOSq/cTHBqWc0la2m9O3xqW4C4/GuVGn3CEmzh062ih
F0Y8/riX9y7WtbMdtyYl9QyAQxrqTRAyCsMZ7wgkvgRZFZo5BkuS84iH0swX+Tc2
yuzW7aO2wWV9Gh46QQKtb8uUT9tn0XhOJEibWLdURLcTwko/YHdQE6EblTBevhqG
qdP0ZCk/rVfNgxiUC/o/gTOUNNbRH2vZLy9mKJxowHGT29Eq2UFmhYied7yugnTk
s14S/LJgPXTLFcfK4gpKxxFXC23iJzUL8gj/eIHLK9kV8aZM+FFXWWxEdhhVUoGV
VBVvET32OqBd8gJ8en7fanUvEIUB5RRy
=j9SL
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig