Meeredere kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunosOS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meeredere kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunosOS
Advisory ID   : NCSC-2019-0116
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0002, CVE-2019-0014
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Juniper EX Series Ethernet Switches
         Juniper PTX Series Routing Platforms
         Juniper QFX Series Ethernet Switches
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper Junos OS

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Juniper Junos OS. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service van het systeem te veroorzaken of om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.

  De Denial-of-Service-kwetsbaarheid is te misbruiken door een
  malafide packet naar een kwetsbaar apparaat te sturen.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden van de website van Juniper. Voor meer
  informatie, zie:

  CVE-2019-0002:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter
   /index?page=content&id=JSA10901&actp=METADATA

  CVE-2019-0014:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter
   /index?page=content&id=JSA10914&actp=METADATA

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/OX+MTEyIH2VcAQpMRgv9GmyLCHK+Qv2V7k/mSzmJOjkkJEzUL7FY
hNHgfKu13StZP23qsYRZAZ8MnzfzOt/6za1NvMXavqSyQUrRK1AjR9xi4y3IdJUk
vtg+n9DsAc1pLwaH3XCNAckATFWMJa4bB/ZThV96ml0J7iDFE0/8Fo4RLGnS7ZNM
0jlm0OlY6nx4Pux0uhXE3Oa8uul1PNm/qUEhHmtNoekGR+flV5oAi+JvzSTfUU+R
NghBuf9V7w0MmuwEz5lmXjOmPpMRFR2dOMdp1Vpgf2OiworP9gmmgoKG6Ipgfs4Z
U3Vfbqh6Il8JAHLMAPx/ssmXTecesYn8/JdsMUXOc6O2ia1VTG9dqoBbme2+htjh
WU7ocmv9Sy4jWRWIExQJvJrftvLAlDlbBloTjI0/QC+WUqotBClvchZkUyHbtFTw
lDnBYSRCVDqyYMTpjDzdd3ZnAOor7gAr8VLX5OZF6KF7I8MbHYd42YlvEbPTW4k0
vFhCLMi4Bc9GqWdISOIUIsN+f91H5dZF
=UFWv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig