Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0117
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-9516, CVE-2018-10876, CVE-2018-10877,
         CVE-2018-10878, CVE-2018-10879, CVE-2018-10880,
         CVE-2018-10882, CVE-2018-10883, CVE-2018-14625,
         CVE-2018-16882, CVE-2018-17972, CVE-2018-18281,
         CVE-2018-19407, CVE-2018-19854
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   :
Versie(s)    : 18.04 LTS
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Een lokale kwaadwillende kan, door het mounten van gemanipuleerde
  filesystems, op diverse manieren een Denial-of-Service veroorzaken,
  zich toegang verschaffen tot gevoelige gegevens of mogelijk
  willekeurige code uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3871-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/UX+MTEyIH2VcAQpPPwv+L37UQD3xL9uTrt2BFMeE3iF+hCTp8ix3
6aOc/w719OfM7S75bIp+9puvFpj28mk8z38nOVCuBZGxvwN3Uro4nM4KwGMGd/R7
iJetBnRC9WxFVww65oPzx2jpc+PKPspUWNx04tMjIHyE3LNOQ7ig8p88xqBVsE0Z
ctEy7afpxdmihxWbtQvDKQW+fYRyM3Dzcv2Xmvqne2GQIYfETy0UWi6Scy690DD4
1uwSEC3tYw+Gj6ejDbhDtGaho02bFTxmoihxcWbhLZsMhUL3ILVZXm4zz0nF8U1G
p9C3wOFuiFAmmJUY9kfeKy53VT3yRDZu7aS0hHNqpdtD5ibgziPCXsQ3W1/rSVF1
EDe4DdozvVyr2sMAAoybNZJJZK9X1sEGvMXJdAYx0LhMrsPGVeChq4g0Z8RsE5QD
pBNQwOcPik/TE1j74sVGY1JtVEWvhpTkQT6fWVuyP1ArqduCA4q6dMJUo5WV6RlQ
YML7UmcMSgeLjmWZ/YMJu8wXJK0r9X/p
=zJ/+
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig