Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2019-0118
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16540, CVE-2018-19475, CVE-2018-19476,
         CVE-2018-19477, CVE-2019-6116
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Ghostscript
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS
         Red Hat

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Ghostscript. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren of om beveiligingsmaatregelen
  te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023191.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0229

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/aH+MTEyIH2VcAQpfmAv/RRQ81H9f+zWw6MVtWDG+zAg3qBcFrK3Q
yPe5lkj41X9r04e3FDex+tnARdzQTP3s54FFsHEnpeh5ai6wHlq9pY8WaOeOnRTL
VmP7CYw8WE80CP9b94JfxgnJU1aNLHF3mABtbRYXlnNncw2BPickBBnZe+ir2FZi
SWmCMp6pYwd3/8hBfy+5Et/r6Urqz9pH4p+tDYCKt2t+51kGgDcgk5wRGOVQk1Yw
ihyrZOMI1FgiNkfpVANYUlyXp+aUpFnyjMwZOBUVJj+Q2qoV++20vXZAXwGgpA68
2VoQCFHwYqCE4HhCgTUz02qmajTPRWTuZ51W5osivi11sZtNIldUZHAR2nzmVRp+
bfKtERon4Twy/E311d2wPEfLjQzMS+uWf3TZTIleY7gZWyRAcYfIi96H0lOPV4YS
mrp/M4B0Wn2TjzFbLTunGh9D4Ygptj777rrFCuqbeIw7/F94t1tArXmxX7LwMct5
rSRwGsuS0K+Wya5UkBGt9uUB/QAOPM5U
=5GVl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig