Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Xerox WorkCentre

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Xerox WorkCentre
Advisory ID   : NCSC-2019-0119
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20767, CVE-2018-20768, CVE-2018-20769,
         CVE-2018-20770, CVE-2018-20771
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Xerox WorkCentre
Versie(s)    : 3655 / 3655i
         58XX / 58XXi
         59XX / 59XXi
         6655 / 6655i
         72XX / 72XXi
         78XX / 78XXi
         7970 / 7970i
         EC7836 / EC7856
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Xerox WorkCentre. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren of om gevoelige gegevens te
  bemachtigen. De kwetsbaarheden betreffen onder andere Blind
  SQL-Injection, Remote Code Execution en het uitvoeren van PHP-code.

Mogelijke oplossingen
  Xerox heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de updates downloaden van de website van Xerox. Voor meer
  informatie, zie:

  https://securitydocs.business.xerox.com/wp-content/uploads/2018/07
   /cert_Security_Mini_Bulletin_XRX18Y_for_ConnectKey_EC78xx_v1.0.pd
   f

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGE/dn+MTEyIH2VcAQpXzQv/QuhmBbPSqqcKS+tmvKVA8AW7m4TGvz7R
T9NGSw3M/xXWpq5GHNFJZTQ65H5mxtEY3e+OBEOPokmQcAapbapTrb8vGdoyePZx
f7SHSneKWKENTLfWaxG4dW4IlPAr1helY5zDOVMVGMGhYLrtjvZb5prSjRpzfgSu
3rhVLpV01KRpFYBEBGTodS9IQ2WKbd76srq76944kRtAYz6lVpOzZBAhKfMVSFQ6
FJkOLfMDr1aambUa9guCLfbRQutqNSg7+Y3kNr6o7Tvq60hF5Rtyb0EUjTSSFjS8
EiPLCJ7CroSpdsSOo+7Gfi7TzSOhpw73of5pL+ipsZFpJnZi0wIjJ5w7eBMS94CR
iTH1K93n9D1RVDmQ+UsvoaiNznchbUUZB72FvmvKrxmKHuMWVU+4DCVwB+k79Myg
M9guQiocWFF9x6wzoI1AqqJ+BvY6QlMd4hHNL63+7jtfVEu2QEncCixrn5BNjDGr
fmUgUvXpBs95WNAkzFVIlUtDkNiNAjj6
=cYu3
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig