Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Sophos UTM

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Sophos UTM
Advisory ID   : NCSC-2019-0120
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0732, CVE-2018-5732, CVE-2018-5733,
         CVE-2018-14618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : Sophos UTM Network Appliance
Versie(s)    : 9.601
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een nieuwe versie van het Unified Threat Management-systeem
  (UTM) door Sophos beschikbaar gesteld. Dit betreft een
  onderhoudsversie van UTM waarin meerdere kwetsbaarheden zijn
  verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige
  code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker of voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen
  Sophos heeft UTM 9.601 beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt gebruik maken van de up2date mogelijkheden in de
  web-interface of de update downloaden vanaf de website van Sophos.

  Voor meer informatie, zie:
  https://community.sophos.com/products/unified-threat-management/b
   /utm-blog/posts/utm-up2date-9-601-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGGjUH+MTEyIH2VcAQpnlwv/b05N3IUakZNgGJ9WCNitORfp+ZgJPeGP
0lP4LYxnmAlqjm6wsOCxwfmR8XANCu5yfaCU+KUtLjdM8qNKRxfmld7liGYA+rl0
WwLxhgf+Lo7fYK1klFUSEQ2guCHEhgEUfXkzvOriVMwdrKzcFg6cDuiZL5fvSDWb
AE6W6qod+Mk4J2uoHnKFVO2KSjk9bInoUB+0Wknd648fZybB4kYum/07k+PkHcqF
5U2Cy/rJNZ9XR5o+94PmOxSThpJlFzCMxaiwu/LyKTaFo9Xyd7QuauwXPsRrIbWB
ctvlf86D3yHXWnym8gbPADbSwzXRdyzJMVGd4Ma9lgEVkyNbkGheRNILDdmULAyc
3WyUg4q9e2DwO+j5PuO9pfEnPa1QvEUMrf3MrchKNarhXUOjw1XbCPqPfBE2lzNk
bCI6OjDnxlQnvkmrfFQk6qx9zR/KtFNAzdwl8ySrkAp8IGrTSEqp42/x/j27c2ww
Lv5lgu6fqiivJ9ITxnlw/7y1pn7XCXET
=e9V1
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig