Kwetsbaarheid verholpen in runc

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in runc
Advisory ID   : NCSC-2019-0121
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5736
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190212
Toepassing   : Docker
         Kubernetes
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Linux

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in runc die bij het gebruik van
  een malafide container mogelijk kan leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code op de host waar de container gestart wordt. Runc
  is de onderliggende runtime omgeving die in onder meer Docker en
  Kubernetes wordt gebruikt, waardoor ook deze producten kwetsbaar
  zijn.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  runc. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/02/11/2

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  runc:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0303

  Docker:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0304

Hyperlinks
  https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2019-002/
  https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs
   /security-bulletins#february-11-2019-runc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGLq53+MTEyIH2VcAQpCowwAkS7hJvfEXkBqeT0KfTyHcRMZyQzz7YFz
FAyxZ3EjHNMUBcAtxlEZUy0Tt+w2OqegREKReZy/7wa6HVz5tiWtV2PMZ2mTANVB
xs0K02wG2T7Oqh3ilO3laBPg5fcc59NApjvdIggbctlVdF0WLhicZ1lxW0nmq97i
kZRb5ZKkjXoxzB0Nu5VWqqxNq4zAlqRyI2ISJjTgnTenqFojGAIGwIbF5io9ti9j
JMfSgjX0HaHSkXUlGjjGBSDNpOnGHPbmedSJhiQJ31Mk3NCvqolMLkI9oCMua3qZ
UxmLguBUbZr/tfqWPenk8m4+dmYJUyQ+bpN0O0bh7WLKBz5C47SItUe8aro+0J2k
EUOQHNmv1pyaIG7hOG+x/cSYOG/KQVB2E3cZvxTXasmpuh7Tq2DaqwtKH/upt8+k
jtB1aBm2wy6s3AnMu3qDgnyp6fJvb/yXfdPM7uV3LH/DCx+a6ezlgCZ+aeLFcR0B
/if/+DksssU2/pFilT1nAJNp0GiiManE
=AH4S
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig