Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0122
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0251, CVE-2019-0255, CVE-2019-0257,
         CVE-2019-0265
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190212
Toepassing   : SAP
         SAP Business Objects
         SAP Client
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de SAP Business Client,
  SAP Business Objects en SAP Basis.

  Door deze kwetsbaarheden te misbruiken kan een beveiligingsmaatregel
  omzeild worden. Ze stellen een kwaadwillende daarnaast in staat een
  Cross-Site Scripting- (XSS) of XML External Entity (XXE) aanval uit
  te voeren.

  De kwetsbaarheid voor de SAP Business Client heeft een CVSS score
  van 9.8 hierover is weinig informatie beschikbaar. De kwetsbaarheid
  voor SAP Basis heeft een CVSS score van 8.7 en betreft een XML
  External Entity (XXE) kwetsbaarheid.

  SAP heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie
  verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=510922943

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGLqan+MTEyIH2VcAQpZ+gv+POwI8v6c2GKb1cDGuqNVRihhPbo9vrxA
dGnOPdEouVVfvx3UFCoqXgOCJHO0iAGCc4W8UTDPxU5wPHxjjO2tD5w7NoDKWfo3
Ma4GEanaq6LZQbB+PmuvJXUtJNOmDONX+1zGMQaPf5ajGnuxQL1ddmvzSqZaH/oX
BZmUS9TY/sLQE2/xXemlY7e6clXwBI2oYVZpBSlHp3D7ayIH0j8RlTG2TCci7E5Q
hqASJOdoPVVw7f18fGGgs1c/Pg6MXZ5zipCBLwR08tKUQ+l74mN+rCUYaY0jq1I/
fdWJPUBc/PTZNBWMUp9Fuw//R6wIN+vV/iktrKt+HuCniCsT54U08S16Iapq7olf
6M72hdcm0yoD4bq7uScjHSDzUExVGo2lOK2p2YKQuH7UG8KM1OqKfmfNofk+/ZPu
es8FXtsvSk0cKNRi3XkLK4qqo4Cr0MWPNVyfCtFM8vRSCxudAtkKAXVsXJ3PU7y0
p7NULk4xd7NNAW3b+t8xfuscQh0YLtQF
=OnKM
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig