Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2019-0124
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-0590, CVE-2019-0591, CVE-2019-0593,
         CVE-2019-0605, CVE-2019-0606, CVE-2019-0607,
         CVE-2019-0610, CVE-2019-0634, CVE-2019-0640,
         CVE-2019-0641, CVE-2019-0642, CVE-2019-0643,
         CVE-2019-0644, CVE-2019-0645, CVE-2019-0648,
         CVE-2019-0649, CVE-2019-0650, CVE-2019-0651,
         CVE-2019-0652, CVE-2019-0654, CVE-2019-0655,
         CVE-2019-0658, CVE-2019-0676
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190212
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft Scripting
  Engine, Internet Explorer en Edge. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om verhoogde rechten te verschaffen op het
  kwetsbare systeem of om willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van een gebruiker.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Browsers:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0654 | 4,30 | Spoofing              |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0607 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0610 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0640 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0642 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0644 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0648 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0649 | 4,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0651 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0652 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0655 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0658 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0590 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0591 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0593 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0605 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Internet Explorer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0606 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0676 | 2,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Edge:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0641 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-0643 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0645 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0650 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0634 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGMTwn+MTEyIH2VcAQr3KAv/Uq52ZtK3F+GkOPSC+gyb85L62GgSKq9Y
yDr9m5SDrOOw6UxulUq3NES4VAmBysLK6tqTih0ZDig8i4uZkmOPXdpjs1+pcawV
wDDvmXTXoeyu8V04/IIcQO9/AOWbkN8qh7FgzHW8jHOSZt/c+tJHdpdIDNbK0cgQ
DXvRDFEp8+H82A/Hp2mYRs381rBe4h7PtUGgjCmE340C69r5+GBP5WtJK5o00v9g
h9vnd+glKvzDdGOj9ZclOnmAX91u7pmIKc3n8rquGZ8INbGXpGw27nzaMOH5eRDI
pHXdx0AMpgLyML/gCd1cEpWZvqRDXY+dP4+uq8qJPaEpEQONg/Eh4a5ALmkTRPFp
sin5+Ms57lEJ2HpxrO9TcFFL16xS7AXuM8e60GPbpYCikOojuUBotIJqTfwefb8H
oD/Za0n989vbual8NFh/OqKpflo39/vvtCHAUiDsjg9dTKCCbFm4YgyKY4q3OySi
poRRLyf8NTKHetllXlxS3+lBEcW8sCQ1
=/XdE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig