Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office en sharepoint

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office en
         sharepoint
Advisory ID   : NCSC-2019-0126
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-0540, CVE-2019-0594, CVE-2019-0604,
         CVE-2019-0668, CVE-2019-0669, CVE-2019-0670,
         CVE-2019-0671, CVE-2019-0672, CVE-2019-0673,
         CVE-2019-0674, CVE-2019-0675
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Sharepoint
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Het NCSC heeft signalen ontvangen van actief misbruik van een
  kwetsbaarheid in Sharepoint met het kenmerk CVE-2019-0604. Hierdoor
  is het voor een kwaadwillende mogelijk om op afstand willekeurige
  code op de Sharepoint server uit te voeren. Een kwaadwillende zou op
  deze wijze toegang tot de server kunnen krijgen. De inschaling van
  dit beveiligingsadvies is derhalve gewijzigd van Medium/Medium naar
  High/Medium.

  Voor meer informatie zie:
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /CVE-2019-0604

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office en
  Microsoft Sharepoint.
  Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het
  uitvoeren van willekeurige code of het verkrijgen van verhoogde
  rechten. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende
  de gebruiker te verleiden om een malafide bestand te openen.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Office:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0540 | onb. | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-0671 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0672 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0673 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0674 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0675 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0669 | onb. | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0668 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0670 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-0594 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0604 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEKEn+MTEyIH2VcAQofLgv6A6BGBKbnsIe+kyfsbaTxn/sBVnbsEtm5
nvWYLDSdzbAhkpLRF/Hk74+1g86oaPjeWTTOWwwuofG4ZqfKlMTmKoprgNzS6qN9
Xm2CE65ky1UXQzgxFpj/EigJdWTOm4vbwVUv5pWL9YovZ9NfNwHYLGTjXEeNkEya
vZCc5YVGag+q89KnwsQht+CMKrKVGw68cOhu4Qz/PTm+PKAlIhs1fjoRo/6Hwj8q
iCLnGLqqNnXBYDZHGfsde/XHVxAHshkDcPu7HRzu0equlS3MIIdkW9V3YKkDVeIl
KlkC9JmVZy9Ep3ExdFmSX+b64Dkp719jSV2GVFhagxw6HKpgn0Up9Gpgp27LkG8u
SlbrOm7kzb9baiyg/U3f/d+AiR2Bs9Ps/OZ93x0b6vxCISK32vbt+0fYd3f39Tg3
xfH3LLHbG6fwcqEk+3ZFws4ug5AW4yJrnbpKVCISBL2jpCu+JiAg6Y1nb/jh+RWu
xiRHnIlrqazQvuzAQK5X+gl9lWUCM28n
=sr+d
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig